Erfrecht en AWBZ roepen veel vragen op!

Erfrecht en AWBZ roepen veel vragen op!

Wie regelt mijn zaken als ik het niet meer kan? Wie zijn mijn erfgenamen en kan een kind worden onterfd? Dit zijn enkele van de vragen die door notaris Bert Linde afgelopen woensdagavond in Vitus zijn behandeld.

Voor Bert Linde zijn er onderwerpen genoeg om te bespreken: 'In 2003 is het erfrecht gewijzigd en in 2010 zijn de regels over de schenk- en erfbelasting gewijzigd. Omdat de overheid geld tekort heeft wordt er meer eigen bijdrage gevraagd voor de AWBZ. Dit alles roept veel vragen op en daarom organiseren wij regelmatig lezingen.' Tijdens de lezing is uitgelegd hoe de wettelijke regelingen werken en vooral ook hoe het mogelijk is om erfbelasting en een hoge eigen bijdrage voor de AWBZ kan worden voorkomen.

Lezingen zijn vooral bedoeld om mensen meer informatie te geven, maar het is daarnaast altijd mogelijk om een gratis oriënterend gesprek te voeren bij Linde Notarissen. 'Hoewel wij bij een informatieavond heel veel kunnen vertellen is iedere situatie anders en het is daarom goed dat mensen af en toe eens bij ons langs komen om te kijken of alles juridisch nog goed geregeld is', aldus Linde.

Levenstestament steeds populairder

Uiteraard is er tijdens de avond veel gesproken over testamenten. Maar ook zijn er steeds meer mensen die een levenstestament of voorzorgvolmacht hebben. ‘In een testament is geregeld wat er moet gebeuren na het overlijden, zoals de beschikking over het vermogen, de uitvaart en wie er voor de minderjarige kinderen gaat zorgen. Maar ook tijdens hun leven kunnen er dingen gebeuren waar men niet op hoopt of onvoldoende rekening mee houdt.' Linde doelt daarbij onder meer op ziekte, bijvoorbeeld dementie of Alzheimer. Maar ook door een ongeval kan iemand soms (tijdelijk) de eigen belangen niet behartigen. Het is van belang dat er dan een volmacht ligt waarin staat wat er moet gebeuren en wie dat moet doen. Ook voor ondernemers is een dergelijke volmacht heel belangrijk: als de ondernemer wegvalt moeten het bedrijf wel doorlopen.

Schenking € 100.000,-: de "Jubelton"

Alleen dit jaar is het nog mogelijk om € 100.000,- belastingvrij te schenken. De schenking moet dan wel gebruikt worden voor de eigen woning, bijvoorbeeld voor de aankoop van een woning. In de lezing is onder meer aan orde gekomen waarvoor de € 100.000,- wel en niet geldt en dat het gaat om een maximumbedrag: minder mag ook.

Omdat de lezing in Vitus goed is bezocht zullen er zeker nieuwe lezingen plaatsvinden, maar waar en wanneer deze plaatsvinden is nog niet bekend. In de tussentijd kunnen mensen altijd een afspraak maken voor een oriënterend gesprek of zonder afspraak langskomen op het inloopspreekuur (iedere woensdagavond van 18:30 tot 19:30).

© Dedemsvaartinvogelvlucht.nl - Nieuws uit de regio, alle rechten voorbehouden...
Privacyverklaring