Raad Hardenberg akkoord met begroting 2015

Raad Hardenberg akkoord met begroting 2015

De gemeenteraad van Hardenberg gisteravond de begroting van 2015 akkoord bevonden. De raad gaf het college via moties en amendementen aanvullende opdrachten en verbeteringen mee. De fracties dienden 6 moties en twee amendementen in. Uiteindelijk werden de twee amendementen en 6 moties in stemming gebracht. De raad heeft alle ingediende moties en amendementen aangenomen.

Het college van Burgemeester en Wethouders presenteerde een behoedzame begroting voor 2015. De begroting is structureel sluitend en ook de meerjarenbegroting laat zwarte cijfers zien. De begroting staat in het teken van de zorgtaken die de gemeente in 2015 van het Rijk krijgt overgedragen en houdt rekening met financiële risico’s die hierdoor ontstaan.

Ruimte voor investeringen

De begroting biedt ruimte voor investeringen waarover dit voorjaar in het collegeprogramma ‘Behoedzaam Vooruit’ afspraken zijn gemaakt. Het gaat om urgente en onvermijdelijke uitgaven die in deze begroting zijn verwerkt. Zo wil het college geld uittrekken voor betere huisvesting van basisscholen. Met het oog op de nieuwe taken op het gebied van zorg, jeugdzorg, werk en inkomen die de gemeente vanaf 2015 uit moet voeren, wordt structureel extra geld uitgetrokken voor het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers. Ook is er eenmalig een bedrag voor het oprichten en trainen van de gebiedsteams Samen Doen. Verder wil het college geld uittrekken voor het aanpassen van de stationsomgeving in Hardenberg, het doortrekken van de treinverbinding tussen Almelo en Mariënberg naar Hardenberg, de Hardenbergse bijdrage aan de tunnel onder de N377 in Balkbrug en de bijdrage aan het opwaarderen van de N34 tussen de Drentse grens en Witte Paal.

Amendementen en moties
In totaal dienden de raadsfracties 6 moties en 2 amendementen in. De raad heeft alle ingediende moties en amendementen aangenomen.

De raad beslist

Het vaststellen van de begroting is één van de belangrijkste taken van de raad. Met de begroting wordt het beleid voor volgend jaar vastgesteld en het geld dat hiervoor nodig is beschikbaar gesteld.

Een begroting is belangrijk voor de burgers van Hardenberg. Daarom heeft de raad de tijd genomen om daarover met elkaar het debat te voeren. Om te beginnen tijdens de oriënterende ronde op 4 november. Gisteravond werd dat debat voortgezet en vond besluitvorming plaats.

© Dedemsvaartinvogelvlucht.nl - Nieuws uit de regio, alle rechten voorbehouden...
Privacyverklaring