Week van het respect op basisschool De Eiber

Week van het respect op basisschool De Eiber

Ook op basisschool De Eiber in Dedemsvaart vinden ze het belangrijk om aandacht te besteden aan hoe je met elkaar omgaat. De Kanjertraining speelt hierin een belangrijke rol. De school is er dan ook trots op dat men zich sinds twee jaar officieel Kanjerschool mag noemen. Sinds de invoering van deze lesmethode zeven jaar geleden ziet men een positief effect op de sfeer in en rond de school. De oudste kinderen zijn er inmiddels mee opgegroeid en weten dus precies wat de methode inhoud. Natuurlijk beseft de school dat er altijd dingen beter kunnen en daar blijven ze hard aan werken.
Woensdag was het de “Dag van respect”, dit in het kader van de week van het respect. Een thema dat prima past bij de visie van de school en de Kanjertraining. De school wilde deze dag dan ook niet onopgemerkt voorbij laten gaan.
Voorafgaand aan deze dag hebben de kinderen in de groepen 4 t/m 8 gesproken over wat respect nou precies inhoud. Hierna hebben ze op een kaartje geschreven waar zij vooral aan denken bij het woordje respect. Alle kaartjes zijn vervolgens op een bord geprikt. Dit bord werd woensdagochtend onthuld en krijgt een vaste plek in de centrale hal.
Het was prachtig, en soms zelfs ontroerend, om te zien wat de kinderen hebben opgeschreven. Zo hebben veel kinderen respect voor hun grootouders omdat ze altijd oppassen of omdat opa zo lekker kan koken. Ook de eigen ouders werden natuurlijk niet vergeten. Misschien wel net zo belangrijk is het respect voor elkaar. Punten die bijvoorbeeld genoemd werden waren het omgaan met verdriet en de gezondheid van medeleerlingen.

© Dedemsvaartinvogelvlucht.nl - Nieuws uit de regio, alle rechten voorbehouden...
Privacyverklaring