Jan Vasterd van SCD’83 lid van verdienste KNVB.

Jan Vasterd van SCD’83 lid van verdienste KNVB.

Tijdens de gezellige en goed bezochte nieuwjaarsreceptie van de Dedemsvaartse voetbalclub SCD’83 werd clubicoon en erelid Jan Vasterd (77jr.) vanwege zijn jarenlange bestuurlijke inzet ruim 40 jaar en verdere werkzaamheden voor de voetbalsport door de KNVB benoemd als lid van verdienste. De bijbehorende speld en oorkonde werd hem namens de KNVB vertegenwoordiger dhr. Brunnekreeft overhandigd. Aan Vasterd die in 1993 al de gouden KNVB speld kreeg overhandigd stopte als bestuurslid in 2014. Oud voorzitter en pr-man Ben Harms werd door voorzitter Henk Kobes benoemd tot erelid als blijk van waardering voor zijn jarenlange inzet dit in diverse functies binnen de club. Dat Benhet erelid niet voor niets heeft gekregen bleek een paar uur later wel. Het was dan niet in de functie van SCD83 maar Ben zat toen al weer voor omroep NOOS verslag te doen bij het PWZ zaalvoetbal toernooi. Leon ten Brinke kantinemedewerker werd gehuldigd als vrijwilliger van het jaar met de dank aan al die vrijwilligers die zich belangeloos inzetten.

In zijn nieuwjaarstoespraak ging voorzitter Kobes in op het sportieve prestaties van de seniorenteams en dat van de jeugdafdeling JVC Dedemsvaart en was verheugd dat met de komst van Redmer Kornelis en Henk Kist als respectievelijk voorzitter en secretaris binnen deze groep het bestuur weer volledig is toegerust en dat de functie van hoofd jeugdopleiding is ingevuld door de komst van Jos Paul. Door de ontwikkeling die er gaande zijn van meer werkzaamheden in eigen beheer zal er steeds vaker een beroep zal moeten worden gedaan op de groep vrijwilligers en dat er in de komende tijd meer menskracht nodig zal zijn. Maar je moet niet alles zien als een probleem maar als een mogelijkheid en uitdaging. Ook gaf Kobes nogmaals aan dat het bestuur van SCD’83 bereid is om samen met s.v. Dedemsvaart de mogelijkheid te onderzoeken voor een eventuele fusie. Deze bereidheid is van onze kant aanwezig en daar heeft de algemene ledenvergadering zich in november j.l. nadrukkelijk achter geschaard. Het lijkt de voorzitter dan ook raadzamer om deze discussie niet te voeren via een site maar gewoon in een goed gesprek. 2015 zal voor SCD’83 een jaar worden van mogelijkheden benutten op het gebied van prestaties, vrijwilligers en fusie.

© Dedemsvaartinvogelvlucht.nl - Nieuws uit de regio, alle rechten voorbehouden...
Privacyverklaring