Stichting Welluswijs start met Uk&Puk in de gastouderopvang.

Stichting Welluswijs start met Uk&Puk in de gastouderopvang.

Op maandag 11 januari jl. is de eerste startbijeenkomst Uk&Puk in de gastouderopvang gehouden in het Kindcentrum de kameleon van Stichting Welluswijs. Met de uitvoer van het programma Uk&Puk krijgen de gastouders van Welluswijs de beschikking over een activiteitenspelprogramma waarmee zij gericht aan de ontwikkelingsstimulering van jonge kinderen gaan werken. De eerste 12 gastouders van Gastouderbureau Vechtdal van Stichting Welluswijs zijn begonnen aan de cursus Uk&Puk. De gastouders leren met de methode Uk&Puk kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling door aan de hand van verschillende thema’s de kinderen uit te dagen met leuke spelactiviteiten. De methode is er op gericht dat in het spel alle gebieden waarop een kind zich ontwikkelend, sociaal-emotioneel, motorisch, rekenvaardigheden en vooral taalvaardigheden op een evenwichtige wijze aan bod komen. Met de invoering van de methode Uk&Puk wordt de gastouderopvang naast een veilige en vertrouwde plek waar het goed toeven is ook een plek waar kinderen zich echt mogen ontwikkelen.

De gastouders maken voor het activiteitenprogramma Uk&Puk gebruik van verschillende  thema’s door het jaar heen. Aan het begin van elk thema is er een gezamenlijke bijeenkomst met de gastouders. Samen met de cursusleidster wordt gekeken waar binnen een thema de mogelijkheden liggen om tot een zo goed mogelijk op kinderen gericht aanbod te komen. Elke gastouder krijgt een bij elk thema horende materialen box die kan worden ingezet bij de uitvoer van de activiteiten. De boxen worden verzorgd door de vrijwilligers van de speel-o-theek De Posttrein uit Dedemsvaart.

De startbijeenkomst was een groot succes en alle deelnemende gastouders van gastouderbureau Vechtdal gaan de komende maanden vol enthousiasme  aan de slag met de uitvoer van het activiteiten programma binnen hun eigen opvang. Gastouders die meer informatie willen over deze cursus, kunnen contact opnemen met de bemiddelingsmedewerker Henriette Huisman, mail: h.huisman@welluswijs.nl

© Dedemsvaartinvogelvlucht.nl - Nieuws uit de regio, alle rechten voorbehouden...
Privacyverklaring