SLPOG aangewezen als nieuwe lokale omroep

<p> <img alt="" src="/resources/image/images/import/Nieuws/Logo_Ommen-Hardenberg.jpg" style="width: 185px; height: 84px; margin-left: 8px; margin-right: 8px; float: left;" /></p> <p> Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg stelt voor</p> <p> om Stichting Lokale Publieke Omroep Gemeente Hardenberg (SLPOG) aan te wijzen als</p> <p> lokale publieke media-instelling voor de gemeente Hardenberg. SLPOG is de enige</p> <p> partij die hiervoor een aanvraag heeft ingediend.</p> <p> De lokale omroep RTV Hardenberg is eind vorig jaar failliet gegaan. Daarmee is de</p> <p> zendtijdlicentie voor de gemeente Hardenberg opnieuw vrijgekomen. In de tussenliggende</p> <p> periode hebben meerdere partijen belangstelling getoond voor de licentie, maar uiteindelijk</p> <p> is er één officiële aanvraag bij het Commissariaat voor de Media (CvdM) binnen gekomen.</p> <p> Per gemeente kan een lokale publieke media-instelling worden aangewezen voor de duur</p> <p> van vijf jaar. De media-instelling moet hiervoor een aanvraag indienen bij het CvdM.</p> <p> De gemeenteraad adviseert het Commissariaat van de Media. De gemeenteraad moet</p> <p> daarvoor drie criteria hanteren: De instelling moet een rechtspersoon zijn. De instelling</p> <p> moet in haar statuten hebben vastgelegd dat ze is gericht op het uitvoeren op lokaal niveau</p> <p> van de publieke media opdracht, door het verzorgen van een media-aanbod gericht op de</p> <p> maatschappelijke behoeften in de gemeente.</p> <p> Het laatste criterium is dat de instelling een orgaan (PBO) heeft dat het beleid voor het</p> <p> media-aanbod bepaalt en dat representatief is voor de belangrijkste in de gemeente</p> <p> voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen. Uit de</p> <p> samenstelling van het PBO kan worden geconcludeerd dat deze representatief is voor de</p> <p> hele gemeente Hardenberg. Er zijn leden uit de diverse kernen vertegenwoordigd en de</p> <p> mees t voorkomende stromingen zijn ingevuld.</p> <p> Het bestuur van SLPOG bestaat uit de heer G.F. de Jong, mevrouw A. Smidt, de heer R.</p> <p> Knol en mevrouw R. Waanders. SLPOG zal gehuisvest worden in het pand van Hibertad aan</p> <p> de Molensteen in Hardenberg. De omroep wil gaan samenwerken met Baalderborg Groep,</p> <p> Streekradio FM (De Wolden), De Toren en Vechtdal FM (Ommen, Dalfsen, Nieuwleusen).</p>
© Dedemsvaartinvogelvlucht.nl - Nieuws uit de regio, alle rechten voorbehouden...
Privacyverklaring