Help, mijn kind beschadigt zichzelf. Wat kan ik doen?

Help, mijn kind beschadigt zichzelf. Wat kan ik doen?

Informatie- en gespreksavond voor naasten, over zelfbeschadiging door jongeren. Hoe ga je om met een zoon, dochter of goede vriend(in) die zichzelf opzettelijk pijn doet, zichzelf snijdt, brandt of regelmatig een overdosis neemt? Als u zichzelf, als naaste, deze vraag regelmatig stelt, kom dan op maandag 16 januari naar de Molenstraat 30 in Enschede. De informatie- en gespreksavond begin om 19.15 en duurt tot ongeveer 21.30 uur. Na het verhaal van een ervaringsdeskundige, kunt u vragen stellen en met elkaar in gesprek gaan over dit onderwerp. Aanmelden is niet verplicht, maar wel zeer gewenst via zebravoorlichting@gmail.com

Erover praten helpt

Zelfbeschadiging is een complex probleem waar vaak (ernstige) trauma’s of persoonlijkheidsproblemen aan ten grondslag liggen. Het roept bij omstanders gevoelens op van machteloosheid, boosheid, verdriet en onbegrip. Nicole is ervaringsdeskundig en deelt haar eigen verhaal met de aanwezigen. Ze vertelt hoe het voor haar was, wat ze dacht, deed en zei. Hoe wist ze haar geheim jaren lang verborgen te houden voor haar ouders? Ze vertelt wat het met haar deed toen zij erachter kwamen, en hoe het haar vervolgens lukte om te herstellen. Ze geeft tips over wat wel en niet helpt om te doen of te zeggen tegen iemand die zichzelf beschadigingen toebrengt.  

Wederzijds begrip 

Nicole: "Mensen die middenin deze problematiek zitten, kunnen en willen over zelfbeschadiging niet praten. Vaak omdat dit gewoon te moeilijk is door angst of uit schaamte. Dat maakt het extra moeilijk voor ouders en vrienden om te helpen. Maar de mensen waarvan je houdt, zijn juist zo belangrijk om uit je nare situatie te komen. Door mij, als ervaringsdeskundige, vragen te stellen, ontstaat er meer wederzijds begrip en lukt het vaak wel om zelfbeschadiging bespreekbaar te maken.”

ZEBRA helpt
Om anderen te helpen richtte Nicole, ZEBRA  Voorlichting op. In november 2016 ontving ze daarvoor van het Elisabethfonds, de Landelijk erkende ‘Roos van Elisabeth’ in de categorie ‘Professionals Jeugd’. ZEBRA staat voor Zelfbeschadiging Erkennen, Begrijpen, Reduceren en Accepteren. Haar organisatie zet zich in voor lotgenoten, naastbetrokkenen en ouders. Daarnaast verzorgt ze trainingen/lezingen voor psychologen, artsen en verpleegkundigen over dit onderwerp. 

© Dedemsvaartinvogelvlucht.nl - Nieuws uit de regio, alle rechten voorbehouden...
Privacyverklaring