Unieke vrijloopstal bij Ommen

<p> <img alt="" src="/resources/image/images/import/Nieuws/Vrijloopstal__Mts_Langenkamp-Niens_004.JPG" style="width: 450px; height: 300px; margin-left: 8px; margin-right: 8px; float: left;" /></p> <p> Een te kleine huiskavel om te weiden was de aanleiding voor Mts Langenkamp-Niens bij Ommen om een nieuwe stal te bouwen. Een stal met weinig obstakels en veel</p> <p> ruimte voor de koe. Daarom is er gekozen voor een vrijloopstal. Het is een uniek project waar er nu nog maar 3 van in Nederland zijn. Men is er van overtuigd dat dit systeem een</p> <p> langere levensduur van de veestapel bevordert. Er is bewust gekozen voor houtsnippers (60 cm.) met een beluchtingsysteem waarbij compostering plaatsvindt. Per dag wordt de bodem 1 keer bewerkt en 1 keer per jaar worden de snippers vervangen. Het eindproduct compost wordt gebruikt om de bodemvruchtbaarheid op het bedrijf te verbeteren.</p> <p> Het unieke ontwerp van deze stal met veel natuurlijke materialen zorgt voor een goede landschappelijke inpassing. Om het aantal melkmalen te verhogen en om de arbeid op het bedrijf flexibel in te delen, heeft de familie gekozen voor automatisch melken van DeLaval met twee VMS’en voor de 120 melkkoeien. De bestaande ligboxenstal wordt ingericht voor jongvee.</p> <p> Verder was er ondermeer te zien</p> <p> &nbsp;</p> <p> Een stal met veel licht, lucht en ruimte uitgevoerd met veel houtn(spanten en gevels)</p> <p> 2 VMS’en met doorselectie naar selectieruimte en strohokn</p> <p> &nbsp;Mestrobot van DeLavalnEmissiearme roosters van Veld-V-Beton n</p> <p> &nbsp;StalgordijnennDeLaval melkkoeltank 12.000 ltr met warmteterugwinning nmet transparant zwart doek</p> <p> &nbsp;Turbofan stalventilatorennLed-verlichting klokarmaturen n</p> <p> Er kwamen vele duizenden mensen naar deze unieke stal kijken.</p> <p> &nbsp;</p>
© Dedemsvaartinvogelvlucht.nl - Nieuws uit de regio, alle rechten voorbehouden...
Privacyverklaring