Lezing Jan Reehorst (Veldzicht Balkbrug) boeit Vrouwen van Nu.

Lezing Jan Reehorst (Veldzicht Balkbrug) boeit Vrouwen van Nu.

Maandag 8 mei hadden de Vrouwen van Nu de laatste afdelingsavond  voor de zomervakantie. Gastspreker deze avond was Dhr. Jan Reehorst.  Hij vertelde enthousiast over zijn werk als manager ambulante zorg bij het Centrum Transculturele Psychiatrie Veldzicht.  In 2013  dreigde de TBS kliniek Veldzicht te moeten sluiten. Mede door toedoen van Dhr. Arie Slob is dit kunnen voorkomen en is in 2015 de TBS kliniek veranderd naar CTP Veldzicht, Centrum voor Transculturele Psychiatrie. In het nieuwe Veldzicht wonen ca. 150 mensen met een psychiatrische aandoening met 80 verschillende nationaliteiten. Er zijn mensen die extreem vlucht- en beheers gevaarlijk zijn. Doel is om deze mensen te stabiliseren en dan door te plaatsen naar een andere TBS kliniek. Ook zijn er vreemdelingen die een delict hebben gepleegd en op basis daarvan ongewenst zijn verklaard. Ze verblijven in Veldzicht in afwachting van repatriëring naar land van herkomst. COA patiënten die niet zijn te handhaven op een COA locatie i.v.m. een psychiatrische stoornis, maar wel recht hebben op opvang , omdat ze b.v. in een procedure zitten, krijgen zorg voor stabilisatie zodat ze terug kunnen naar de COA locatie. Dan zijn er nog de illegalen met een psychiatrische stoornis. Dit geeft overlast voor de omgeving.  Doel van alle behandelingen is veilig verder kunnen. De resocialisatie wordt gedaan d.m.v. leren, werken, wonen, vrije tijd invullen, financiën, sociaal netwerk, verlof en nazorg.  CTP Veldzicht geeft ook ambulante behandeling op AZC ’s en bij gemeenten. Het blijkt wel dat dat er heel veel wetten en regels zijn waaraan voldaan moet worden om goed met deze vluchtelingen te kunnen werken. Voor de dames was het een interessante en gezellige avond wat te merken was door de vele vragen die er gesteld werden.

Lezing Jan Reehorst (Veldzicht Balkbrug) boeit Vrouwen van Nu.
© Dedemsvaartinvogelvlucht.nl - Nieuws uit de regio, alle rechten voorbehouden...
Privacyverklaring