Hoofdvaart-West zoekt stemmen.

Hoofdvaart-West zoekt stemmen.


De Dedemsvaartse Buurtvereniging Hoofdvaart-West is uitgekozen om mee te doen aan de Rabobank Cooperatie Weken#VVS. Na het indienen van een plan wat de gehele buurt aangaat is het goede nieuws voor deelname ontvangen. Het bestuur heeft het plan ingediend om een buurt WhatsApp voor de gehele buurt op te zetten.
Een WhatsApp groep is al een heel normaal iets, en ook de WhatsApp groepen in straten, complexen, en buurten, zijn al een gewoon iets. Echter blijft het vaak bij een kleiner bereik. Wat nou als er in een straat een verdachte situatie wordt waargenomen, en de WhatsApp groep in die straat krijgt wel het bericht maar de verdachte situatie verplaatst zich naar de volgende straat. Hierdoor ontsnapt de situatie vaak aan de melding. Hoofdvaart-West wil binnen het gehele gebied van de buurt,  420 adressen in het zuidwesten van Dedemsvaart een WhatsApp gebied opzetten wat uit verschillende groepen bestaat. Deze groepen zullen onderling ook in verbinding staan waardoor een melding die ook belangrijk is in een ander deel van de buurt snel kan worden uitgebreid. Uiteraard zullen de reeds bestaande WhatsApp groepen een belangrijke rol kunnen gaan spelen in dit hele plan. Om het gehele plan ook financieel te kunnen dragen heeft het bestuur dit aangemeld bij de Coöperatie Weken van de Rabobank.
Al enkele jaren organiseert de Rabobank de coöperatie weken, een initiatief waarbij verenigingen en stichtingen worden gesteund in hun plannen met een financiële bijdrage.
maar die bijdrage krijgen ze niet zomaar, deze moet men verdienen door het binnen halen van stemmen. Alle leden van de Rabobank mogen hun stem uitbrengen tussen 1 en 15 november. Dit jaar is het thema voor de coöperatie weken "noaberschap, en dan in de ruimste zin. Hoofdvaart-West denkt dat het samen omzien naar de veiligheid binnen de buurt door de buurtbewoners een ultieme vorm van noaberschap is, en hoopt daarmee de nodige stemmen binnen te halen. 
 

© Dedemsvaartinvogelvlucht.nl - Nieuws uit de regio, alle rechten voorbehouden...
Privacyverklaring