Raad stelt bestemmingplan Buitengebied Hardenberg vast

Raad stelt bestemmingplan Buitengebied Hardenberg vast

De gemeenteraad van de gemeente Hardenberg heeft gisteravond tijdens de raadsvergadering

ingestemd met het raadsvoorstel bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg. Dit

bestemmingsplan heeft - met uitzondering van enkele gebieden - betrekking op het gehele

buitengebied van de gemeente.

Het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied moet voor de komende jaren op een duurzame en

efficiënte wijze ruimte scheppen voor de verschillende ruimte vragende functies in het buitengebied.

Ook draagt het plan bij aan het versterken van de ruimtelijke kwaliteit. Het bestemmingsplan

Buitengebied Hardenberg heeft betrekking op het gehele buitengebied, met uitzondering van

deelgebied Reestdal en Bergentheim-Zuid, individuele percelen of gebieden zoals landgoed de

Groote Scheere, waarvoor een afzonderlijk bestemmingsplan geldt.

Ruimte voor ontwikkeling

In vergelijking met de oude bestemmingsplannen buitengebied van de voormalige gemeenten

Avereest, Gramsbergen en Hardenberg kunnen woningen een grotere inhoud krijgen en zijn er

ruimere mogelijkheden voor hergebruik van vrijgekomen agrarische bedrijfsgebouwen. Het nieuwe

bestemmingsplan maakt het in sommige gevallen ook mogelijk dat oude stallen worden gesloopt en

in ruil daarvoor een woning wordt gebouwd. Verder biedt het nieuwe bestemmingsplan meer

mogelijkheden voor multifunctionele landbouw, voor plaatsing van kleine windturbines bij een groot

aantal bestemmingen en voor bedrijvigheid aan huis. Deze mogelijkheden verschillen per

landschapstype.

Amendementen

Er zijn gisteravond twee amendementen ingediend, beide amendementen zijn aangenomen. Op

voorstel van de ChristenUnie, VVD en OpKoers.Nu heeft de raad besloten om de bestemming van

het perceel Kanaalweg West 21a te Bergentheim te wijzigen van de bestemming ‘recreatieve

doeleinden–R(z)- (zomerhuis)’ in de bestemming ‘Wonen- Besloten heideontginningslandschap’.

Op initiatief van CDA-raadslid Miny Lohuis heeft een meerderheid van de raad ingestemd met het

amendement waarbij de bestemming van het perceel Heideweg 1 te Hoogenweg is gewijzigd van

een agrarische bestemming met aanduiding plattelandswoning in een woonbestemming.

© Dedemsvaartinvogelvlucht.nl - Nieuws uit de regio, alle rechten voorbehouden...
Privacyverklaring