Hardenberg in top 3 MKB-vriendelijkste gemeenten

De gemeente Hardenberg is één van de MKB-vriendelijkste gemeenten van Nederland. In Overijssel staat Hardenberg op de derde plaats, op de landelijke ranglijst bezet Hardenberg de dertiende plaats. Het onderzoek richt zich op de tevredenheid van ondernemers, het imago van de gemeente, de gemeentelijke communicatie en het gemeentelijke beleid en ten slotte de beoordeling van de ondernemers op de prijs-/kwaliteitsverhouding van de gemeentelijke lasten.

De gemeente Hardenberg is op de ranglijst van MKB-vriendelijkste gemeenten voor 2012/2013 gestegen naar de top 3 van Overijssel. In 2010/2011 stond Hardenberg nog op de vijfde positie. Op de landelijke ranglijst bezet de gemeente Hardenberg plaats 13 van de in totaal 408 Nederlandse gemeenten.

De gemeente Hardenberg scoort vooral goed op het onderdeel communicatie & beleid met een tweede plek op de Overijsselse ranglijst. Hierbij gaat het onder andere om het bieden van een aanspreekpunt voor ondernemers en informatie voor ondernemers op de website, beleid voor startende ondernemingen en het voeren van structureel overleg met ondernemers.

Het Hardenbergse bedrijfsleven is tevreden over het ondernemersklimaat en geeft de gemeente Hardenberg hiervoor een 7. De ondernemers zijn onder andere bevraagd over tevredenheid over regelgeving, lokale belastingen, openbare voorzieningen en ondernemersvriendelijkheid. Ook op de pijlers naamsbekendheid en beoordeling prijs/kwaliteitsverhouding scoort Hardenberg hoog.

Burgemeester Peter Snijders is trots op de derde plaats op de ranglijst: “We hechten grote waarde aan goede contacten met het bedrijfsleven en een gezond ondernemersklimaat. Naast het bieden van voldoende ruimte om te ondernemen en bijbehorende voorzieningen, willen we met de ondernemers in gesprek blijven en zoveel mogelijk met ondernemers meedenken. Daarom leggen we regelmatig bedrijfsbezoeken af en bespreken we sociaal-economische thema’s in het werkgeversberaad. Verder stimuleren we verbinding tussen ondernemers door

netwerkbijeenkomsten te organiseren en houden we ondernemers op de hoogte met een

economische nieuwsbrief. Er mogen tussen de ondernemers en de gemeente geen drempels zijn. Het tweejaarlijkse onderzoek naar MKB-vriendelijkste gemeenten is een initiatief van MKB-Nederland en het Ministerie van Economische Zaken. Het onderzoek wordt sinds 2004 gehouden in Noord-Nederland en is in 2008 uitgebreid tot een landelijk onderzoek. Met het onderzoek wil het midden- en kleinbedrijf gemeenten stimuleren om het lokale ondernemersklimaat te verbeteren.

© Dedemsvaartinvogelvlucht.nl - Nieuws uit de regio, alle rechten voorbehouden...
Privacyverklaring