Waterschapsverkiezingen Vechtstromen, u stemt toch ook!

Hier sta ik bij de Vecht in Junne. U kunt met eigen ogen zien hoe mooi dit gebied geworden is dat mede dankzij met andere partijen en het Waterschap Velt en Vecht tot stand is gekomen. Het nieuwe waterschap Vechtstromen waar u voor gaat kiezen wil zich in ons gebied blijven inzetten op samenwerking met andere partijen. Ik sta voor waterveiligheid, waterkwaliteit en kwantiteit. Waterveiligheid , niemand wil graag natte voeten, maar bij extreme droogte zullen we ook naar watertoevoer moeten kijken het waterpeilbeheer is daar heel belangrijk  .Waterkwaliteit; ik ga voor goed drinkwater, zwemwater en viswater .Dit alles geeft een goede  en prachtige flora en fauna wat u kunt zien hier in Junne en elders langs De Vecht waar meer  meanders aangelegd zijn om zoveel mogelijk regenwater op te vangen. Maar dit alles moet wel binnen het budget passen. Kwantiteit is ook heel belangrijk. Het nieuwe waterschap moet wel betaalbaar blijven. Vanaf 2008 heb ik zitting in het bestuur van waterschap Velt en Vecht. Het water boeit mij en het loopt als een rode draad door ons leven. Behoud van Natuur en Landschap, alles heeft te maken met water. Zonder water is er geen leven. Maar misschien kent u mij ook op een andere manier want daarnaast ben ik nog voorzitter van Stichting Hartveilig Hardenberg. De Stichting waarmee vele mensenlevens al gered zijn door onze vrijwillige hulpverleners. Verder heb ik van 1998 tot 2010 in de gemeenteraad van Hardenberg gezeten, waarbij ik mij vooral bezig hield met zorg, mantelzorg en de ruimtelijke omgeving.

Graag zou ik nog een zittingsperiode van 5 jaar mee willen doen in het nieuwe bestuur van het waterschap Vechtstromen. U weet ik ben gemakkelijk benaderbaar, betrokken en betrouwbaar

Stem  Lijst 7 van het  CDA nr. 8   Dini Tuenter-ter Wijlen,  Rheezerveen

© Dedemsvaartinvogelvlucht.nl - Nieuws uit de regio, alle rechten voorbehouden...
Privacyverklaring