Keurmerk Veilig ondernemen voor winkelgebied Dedemsvaart.

Vrijdag 3 januari 2014

 

             Keurmerk Veilig ondernemen voor winkelgebied Dedemsvaart.  

Het winkelgebied in Dedemsvaart voldoet aan de richtlijnen van het Keurmerk Veilig  Ondernemen voor Winkelgebieden. Op woensdag 8 januari 2014 ondertekenen betrokken  partijen een convenant en wordt de eerste CCV?ster behorende bij het keurmerk uitgereikt.  De Dedemsvaartse Middenstandscentrale (DMC), het Centrum voor Criminaliteitspreventie  en Veiligheid (CCV), politie, TVH, brandweer en gemeente Hardenberg gaan de komende  twee jaar op een duurzame manier samenwerken aan het bevorderen van de veiligheid in het winkelgebied van. Dedemsvaart. De partijen leggen afspraken hierover vast in een convenant. 
Hiermee voldoet het Dedemsvaartse winkelgebied aan de eisen van het Keurmerk Veilig  Ondernemen winkelgebieden (KVO?W). 
Het CCV ondersteunt de aanpak van criminaliteit en onveiligheid in het winkelgebied en reikt de eerste CCV?ster uit. Met de CCV?ster  kunnen de betrokken partijen aan de bezoekers van het winkelgebied laten zien dat zij voldoen aan de eisen van het KVO?W en samen werken aan een veilig  winkelgebied. 

 Veiligheidsanalyse en werkplan.  Om voor het keurmerk in aanmerking te komen, hebben de betrokken partijen de  veiligheidsknelpunten in het winkelgebied van Dedemsvaart geïnventariseerd en is een  schouw gehouden. Dit alles is verwerkt in een veiligheidsanalyse. In een werkplan zijn acties benoemd om zaken als vandalisme, 
agressie of diefstal in het winkelgebied samen tegen te  gaan. Zo willen de partijen onder andere de aangifte? en meldingsbereidheid bij  winkeldiefstal, criminaliteit of verdachte zaken stimuleren. Ook wordt ingezet op het  onderhouden van contacten tussen winkeliers en politie/TVH en worden cursussen  aangeboden op het gebied van weerbaarheid van winkeliers en winkelpersoneel.  De brandweer geeft voorlichting over brandpreventie en gaat de brandveiligheid van winkels beoordelen.   Het geheel is door middel van een audit positief beoordeeld door Kiwa Nederland, die aan het samenwerkingsverband in Dedemsvaart het KVO?certificaat ‘Basis?samenwerken’ heeft  toegekend. De afspraken voor de komende twee jaar zijn vastgelegd in het KVO?W? convenant, dat op woensdag 8 januari 2014 wordt ondertekend door vertegenwoordigers van de DMC, de politie, de brandweer, het CCV en door burgemeester Peter Snijders van de gemeente  Hardenberg. Samen werken aan een veilig winkelgebied.  Het Keurmerk Veilig Ondernemen voor winkelgebieden is een gestructureerde aanpak die  ondernemers, gemeente, politie en brandweer helpt de veiligheid in het winkelgebied te  vergroten. Samenwerken staat in dit proces centraal. Dankzij het keurmerk is de kwaliteit van die veiligheid herkenbaar en gewaarborgd en is de continuïteit gegarandeerd. Over twee jaar vindt een hercertificering van het Dedemsvaartse winkelgebied plaats in de vorm van een volgende audit. Het succesvol doorlopen van de hercertificering levert een extra CCV?ster  op, tot een maximum van 5 sterren. 

© Dedemsvaartinvogelvlucht.nl - Nieuws uit de regio, alle rechten voorbehouden...
Privacyverklaring