Nieuwe inrichting Markt

 Nieuwe inrichting Markt

Vanaf maart tot en met juli 2014 wordt gewerkt op het zuidelijke deel van de Markt in Dedemsvaart. Het gebied krijgt een nieuwe inrichting.  De werkzaamheden zijn nog voor de zomer afgerond. Op woensdag 5 maart 2014 tussen 19.00 en 20.30 uur vindt in mfc De Baroneen inloopbijeenkomst plaats over de werkzaamheden. 

 Nieuwe inrichting Markt  Op het zuidelijke deel van de Markt in Dedemsvaart, tussen de  Marktstraat en het eerder al heringerichte gebied rondom de nieuwe  Markthal, worden allereerst werkzaamheden uitgevoerd aan de  riolering. Vervolgens krijgt dit deel van de Markt een nieuwe definitieve  inrichting die vergelijkbaar is met de inrichting van de Julianastraat,  Marktstraat en Wisseling. Hiervoor wordt nieuwe bestrating gelegd,  worden nieuwe lichtmasten geplaatst en nieuwe bomen geplant.

Planning en bereikbaarheid 

De werkzaamheden starten op 10 maart 2014 en vinden plaats in het  gebied tussen de Marktstraat en het eerder al heringerichte gebied  rondom de nieuwe Markthal. De werkzaamheden worden in twee fases uitgevoerd, zodat de Markt tijdens de uitvoering gewoon bereikbaar  blijft.   In de eerste fase wordt het parkeerterrein op het zuidelijke gedeelte van de Markt gerealiseerd.   Tijdens deze werkzaamheden blijft de rijbaan op de Markt toegankelijk. Het braakliggende terrein aan de noordzijde van de Markt aan de  Tuinstraat  wordt tijdelijk ingericht als parkeerterrein zodat tijdens de  werkzaamheden voldoende parkeerplaatsen beschikbaar zijn.   In de tweede fase wordt gewerkt ter hoogte van de rijbaan op het  zuidelijke deel van de Markt. De Markt blijft bereikbaar via  omleidingsroutes die ter plaatse met borden worden aangegeven. De werkzaamheden zijn volgens planning op 18 juli 2014 afgerond.  Als gevolg van de werkzaamheden vindt de Weekmarkt vanaf  woensdag 12 maart tijdelijk plaatsop het noordelijke deel van de Markt.  

 Inloopbijeenkomst  Tijdens een inloopbijeenkomst op woensdag 5 maart 2014 krijgen belangstellenden aan de hand van tekeningen  informatie.   Na de zomer wordt ook het noordelijke deel van de Markt opnieuw ingericht. De rijbaan voor en de directe omgeving van de bouwlocatie Markt West wordt voorlopig nog niet opnieuw ingericht. Dit gebeurt pas na oplevering van het woonwinkelcomplex dat op deze locatie gebouwd wordt

© Dedemsvaartinvogelvlucht.nl - Nieuws uit de regio, alle rechten voorbehouden...
Privacyverklaring