Aanjaagteam moet proberen leegstand tegen te gaan.

Aanjaagteam moet proberen leegstand tegen te gaan.

Aanjaagteam Detailhandel en Leegstand Centrum Dedemsvaart verbindt ondernemers in winkelgebied.
Dedemsvaart krijgt een aanjaagteam Detailhandel en Leegstand. Dit team gaat in een zo vroeg mogelijk stadium inspelen op ontwikkelingen in het centrumgebied van Dedemsvaart en gaat winkels/concepten stimuleren zich in het centrum van Dedemsvaart te vestigen. Het aanjaagteam staat onder leiding onafhankelijke voorzitter Henk van Eck.

De Stichting Centrum Management Dedemsvaart, de Dedemsvaartse Middenstands Centrale en de gemeente Hardenberg werken samen aan het in stand houden en versterken van de regionale verzorgingsfunctie van Dedemsvaart. Een aantrekkelijk winkel- en horeca-aanbod draagt hieraan bij. De opkomst van internetwinkelen, vergrijzing en de economische crisis zijn van invloed op de ontwikkeling van Nederlandse winkelgebieden. Met een 'aanjaagteam detailhandel en leegstand centrum Dedemsvaart' willen de partijen vroegtijdig in kunnen spelen op ontwikkelingen in het centrum van Dedemsvaart.

Kansen en mogelijkheden
Het aanjaagteam fungeert als verbindende factor tussen pandeigenaren, de Stichting Centrum Management, de Dedemsvaartse Middenstand Centrale en ondernemers. Als eerste aanspreekpunt voor ondernemers die op zoek zijn naar winkelruimte en eigenaren van panden kan het aanjaagteam vraag en aanbod bij elkaar brengen. Daarnaast signaleert het team ontwikkelingen in het winkelgebied in een zo vroeg mogelijk stadium en wordt bijvoorbeeld met ondernemers en pandeigenaren meegedacht over de (tijdelijke) invulling van panden. Zo kunnen panden die tijdelijk geen invulling hebben bijvoorbeeld fungeren als tijdelijke showroom voor online winkels of ZZP-ers of als tijdelijk atelier voor plaatselijke kunstenaars. Het aanjaagteam wil de aantrekkelijkheid van het centrum versterken door partijen te stimuleren om naar het kernwinkelgebied te verhuizen of door nieuwe winkels of horecaconcepten naar het centrum van Dedemsvaart te halen. De gemeente Hardenberg speelt hierbij vooral een faciliterende rol en denkt mee over kansen en mogelijkheden met betrekking tot vergunningen en procedures.

Samenstelling
Het aanjaagteam opereert onder leiding van onafhankelijk voorzitter Henk van Eck. Verder bestaat het team uit Gerard Tamminga van het Ondernemersstartpunt Hardenberg, Cindy Elsman (beleidsmedewerker grondzaken Gemeente Hardenberg) en Hessel Posthuma  (coördinerend projectleider Centrumplan Dedemsvaart). Het team opereert onafhankelijk en alle informatie die binnen het team besproken wordt, wordt vertrouwelijk behandeld. Contact opnemen met het aanjaagteam is mogelijk door Henk van Eck te benaderen, tel. 0523 614544.

© Dedemsvaartinvogelvlucht.nl - Nieuws uit de regio, alle rechten voorbehouden...
Privacyverklaring