Druk bezochte ledenvergadering DMC

Druk bezochte ledenvergadering DMC

Dinsdag 8 april jl. is de jaarlijkse voorjaarsvergadering DMC gehouden in de Baron. Rond de 50 leden waren present.

Naast de financiële verantwoording over het afgelopen jaar, verslag kascontrole commissie werd ook de nieuwe structuur DMC/CMD nogmaals toegelicht.

Nieuwe elementen waren een presentatie van Henk Zomer over het van Dedem Festival (Jubal) op 21 juni a.s. met als thema “zomer” en een voorzet voor de komende Kerst An de Voart werd toegelicht door Gerwin Drogt.

De scheidende en nieuwe bestuursleden werden nog even extra in het zonnetje gezet door de voorzitter.

Aftredend en niet herkiesbaar Bennie Kroezen en Fernando Buitenhuis (uit DMC)

Fernando Buitenhuis treedt toe als voorzitter van CMD en verlaat hiermee de DMC

Ook was er een bloemetje voor Marinus Hegeman, die de voorzittershamer van de CMD heeft overgedragen aan Fernando Buitenhuis.

Henk Brand is tevens afgetreden uit het CMD bestuur.

Welkomstbloemen waren er voor Gerwin Drogt en Otto Fieten die het DMC bestuur miv heden gaan versterken. (voorheen zitting in het CMD bestuur)

Extra aandacht en tijd is besteed aan de BIZ ; want deze moet blijven !!

Tot slot heeft ook het bestuur Dedemsvaria haar plannen / ideeen gepresenteerd voor deze zomer. Deze zien er ook veelbelovend uit. Compliment.

© Dedemsvaartinvogelvlucht.nl - Nieuws uit de regio, alle rechten voorbehouden...
Privacyverklaring