Gezamenlijke actie op recreatiepark De Haar

Gezamenlijke actie op recreatiepark De Haar

Om ervoor te zorgen dat de gemeente veilig blijft, is het voor de politie en de gemeente belangrijk om te weten wat zich afspeelt in de gemeente en wie zich op welke plek ophoudt. Het vermoeden bestaat dat er personen zijn die op een recreatiepark verblijven en niet of op een ander adres ingeschreven staan bij de gemeente. Hierdoor hebben de politie en de gemeente deze personen niet goed in beeld. Dit kan tot ongewenste situaties leiden. Daarom is één van de speerpunten uit de veiligheidsaanpak voor de gemeente Hardenberg voor dit jaar om hier meer zicht op te krijgen. Daarnaast wil de gemeente weten of personen permanent verblijven in een recreatiewoning, omdat dit niet is toegestaan.

De politie, de gemeente en de Koninklijke Marechaussee hebben in dit kader op maandag 14 april voor het eerst een gezamenlijke actie gehouden op recreatiepark De Haar in Balkburg. Dit park is hiervoor qua aard en omvang geschikt. Tijdens de inventarisatie zijn 97 percelen op het park gecontroleerd. Bewoners is gevraagd naar hun legitimatie en naar de reden van hun verblijf. Ook voertuigen zijn gecontroleerd.

De meeste bewoners waren thuis en hadden waardering voor de actie. Tijdens de actie zijn geen zeer opvallende zaken aangetroffen. De eerste resultaten wijzen erop dat er geen specifieke veiligheidsproblemen spelen op het park. De verkregen gegevens worden nog verwerkt en vergeleken met de gemeentelijke basisregistratie met het oog op permanente bewoning.

De politie, Koninklijke Marechaussee en de gemeente Hardenberg  zijn tevreden over de actie en bepalen in overleg of deze aanpak een vervolg krijgt op één of meer andere recreatieparken.

© Dedemsvaartinvogelvlucht.nl - Nieuws uit de regio, alle rechten voorbehouden...
Privacyverklaring