SHH roept huurders op zich te verweren tegen de voorgestelde huurverhogingen per 1 juli 2014.

De SHH is van mening dat huurders ten onrechte het kind van de rekening wordt als gevolg van de verhuurderheffing opgelegd door minister Blok. De reden van de verhuurderheffing is onrechtvaardig te noemen omdat het resultaat van het Lenteakkoord uit 2012 niets anders is dan het opheffen van de overheidstekorten door middel van het legen van uw portemonnee.. een verkapte vorm van belasting dus, terwijl de sociale huur er voor mensen is met de minste inkomens.

Daarmee toont de overheid wat de SHH betreft heel zuiver aan dat zij afhankelijk is geworden van uw inkomen. En omdat de overheid een tekort in haar kas heeft komt zij dat uit uw kas weghalen. Indirect weliswaar, maar toch.

De huurder kan zijn bezwaren tegen de verhoging kenbaar maken door een email te sturen naarinfo@veste.nl of info@beterwonenvechtdal.nl.                         Adresseer uw email ter attentie van de directie met de inhoudelijke mededeling dat u onder protest akkoord gaat met de verhogingen. Vertel hen in uw eigen woorden uw persoonlijke redenen waarom u tegen deze malle overheidsspekkende verhoging bent. De verhogingen NIET betalen heeft geen zin. U kunt daardoor ongewenst in de problemen komen. Is dat wat lastig voor u dan heeft de SHH voor u ook een voorbeeldbrief.

De corporatie, uw verhuurder, is NIET verplicht de haar opgelegde bijdragen van het Rijk door te schuiven naar het bord van u! Ze mag dat doen, maar is dat nogmaals, niet verplicht! En juist het sociale karakter van de verhuurder wordt met deze onrechtvaardige verhogingen aangetast.

Naar maatstaven gemeten zal de corporatie wellicht voldoen aan de haar opgelegde eisen van privacy, maar het sociale karakter van uw woning wordt daarmee overgeslagen. Objectief of subjectief? Het gaat om uw portemonnee en vooral die van de laagstbetaalden. Daarom MAG u in protest komen en omdat huren straks onevenredig duurder is dan kopen. Dat kopen wil nou net niet voor de laagstbetaalden en zij staan daarmee in de hoek waar het makkelijk klappen uitdelen is. Ze kunnen toch niet wijken of weg.

Wij denken dat ook het leidinggeven aan corporaties mensenwerk is en dat zij juist namens u deze protesten in Den Haag zouden moeten bepleiten. Zij daar, u hier! 

Namens het stichtingsbestuur:

Hans Heering

Email: hansheering@hotmail.com

© Dedemsvaartinvogelvlucht.nl - Nieuws uit de regio, alle rechten voorbehouden...
Privacyverklaring