Nieuwsarchief 5-2013

Lopers avondvierdaagse Balkbrug binnen gehaald

Geschreven op 31 mei 2013.

<p> <img alt="" src="/resources/image/images/import/Nieuws/Slotavond_Avondvierdaagse_Balkbrug_017.JPG" style="width: 450px; height: 300px; margin-left: 8px; margin-right: 8px; float: left;" /></p> <p> Ook in Balkbrug kan men op de slotavond rekenen op een grote deelname. De andere 3 dagen waren er zeker ook veel wandelaars, maar vrijdagavond is toch elk jaar weer een feest. Na de start bij de Margrietschool werd een rondje gelopen door Balkbrug. Halverwege was er een kleine stop om wat te drinken. Waarnaar men de weg vervolgde naar de Diamanthal. Daar stonden vele ouders en fam. om de kanjers van een bloempje te voorzien.&nbsp; Ook stond Muziekver. Cresendo/Excelsior de deelnemers op te wachten, om gezamenlijk naar het eindpunt te gaan. Daar kon men de welverdiende medaille in ontvangst nemen. Maar ook de verkeersregelaars verdiende een compliment. Zonder hun moet je maar afwachten als alles vlekkeloos verlopen was. &nbsp;</p>

Lees het hele artikel

Boeiend werkbezoek college van B&amp;W aan Dedemsvaart

Geschreven op 31 mei 2013.

<p> <img alt="" src="/resources/image/images/import/Nieuws/Werkbezoek_college_van_BW_aan_Dedemsvaart_019.JPG" style="width: 450px; height: 300px; margin-left: 8px; margin-right: 8px; float: left;" /></p> <p> Het college van B&amp;W bracht vrijdagochtend 31mei 2013 een werkbezoek aan een drietal</p> <p> bedrijven in Dedemsvaart. Namelijk grondboorbedrijf Haitjema B.V. Haitjema is specialist in totaaloplossingen op het gebied van grondboringen, bodemonderzoek, grondwaterwinning, energieopslag en bronbemalingen ten behoeve van industrie, drinkwaterbedrijven, utiliteits?&nbsp;en woningbouw en advies bureaus. In ruim110 jaar heeft het bedrijf een ruime kennis en ervaring opgebouwd en beschikt het over een uitgebreid netwerk van</p> <p> klanten in binnen?&nbsp;en buitenland. Het bedrijf ontving in 2000 het predicaat Hofleverancier. &nbsp;&nbsp;</p> <p> Het college van B&amp;W was duidelijk onder de indruk dat het gespecialiseerd bedrijf in Dedemsvaart zit.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Het tweede bedrijf wat bezocht werd was Precisie Metaal –BEARINGS(PM) Wat dit bedrijf presteert over de hele wereld verbaasde het hele college. Dat het bedrijf het de gewoonste zaak van de wereld vind dat men op een 1000 ste mm nauwkeurig werkt, deed de monden echt open vallen. Maar ook tijdens de presentatie werd duidelijk dat het bedrijf bewust niet naar het buitenland wil verkassen toonde bij het college veel waardering, waarna er al flink gebrainstormd hoe men elkaar kan versterken. Dat het bedrijf dan ook in deze tijd druk met uitbereiding bezig is werd als heel positief ervaren. Maar ook dat men in ruimtes werk waar het veel sterieler is dan in een ziekenhuis kon men bijna niet geloven. Het is dan ook een zeldzaam bedrijf op deze wereld. &nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> Als derde werd het bedrijf Hak4t bezocht. Tijdens de presentatie kon men genieten van een lunch. DeHak4t groep bestaat uit drie deelnemingen en koppelt innovatieve ideeën aan de juiste organisaties en mensen. Hakvoort daglicht ontwikkelt, produceert en levert daglichtconstructies en lichtstraten, Oosvoort techniek is gespecialiseerd in advies, ontwikkeling, bouwen onderhoud in met name de industrie en Hervoort preventie verkoopt producten die bijdragen aan optimale verbetering van de veiligheid. Ook hier was men onder de indruk van wat er in Dedemsvaart gebeurt.</p> <p> Men was het er na afloop wel over eens dat het een boeiende en leerzame bezoek was geweest.&nbsp;</p>

Lees het hele artikel

Groepen 5,6,7en8 van basisschool de OBS de Eiber genieten van LEF

Geschreven op 31 mei 2013.

<p> <img alt="" src="/resources/image/images/import/Nieuws/voorstelling_bijzondere_boekenberg_002.JPG" style="width: 450px; height: 300px; margin-left: 8px; margin-right: 8px; float: left;" /></p> <p> Vrijdagmiddag was de eerste van 3 voorstellingen door theatergroep LEF in het Gashouderpodium. Opgevoerd werd het stuk 'Bijzondere boekenberg' Dat het een bijzonder spannend stuk is ,bleek wel uit de reacties van de kinderen. Die door het geluidseffect soms de schrik om het hart sloeg. Maar na afloop waren de reactie erg positief, zodat de acteurs met een gerust hart aan de volgende optreden kunnen beginnen. Die is Zondag 2 juni om 14.00 uur wederom in&nbsp; het Gashouderpodium. Er zijn nog kaarten beschikbaar.&nbsp;</p>

Lees het hele artikel

SCD &rsquo;83 jubileumavond met Joop Munsterman

Geschreven op 31 mei 2013.

<p> <img alt="" src="/resources/image/images/import/Sport/Voetbal/SCD_83_jubileumavond_met_Joop_Munsterman_4.jpg" style="width: 401px; height: 300px; margin-left: 8px; margin-right: 8px; float: left;" /></p> <p> <strong>‘Voetbal, Ambiance en Solidariteit’</strong></p> <p> <strong>Door Hans Heering</strong></p> <p> Ter gelegenheid van het 30 jarig bestaan organiseerde het bestuur van SCD ’83 een jubileumavond voor sponsoren, leden en donateurs. Als gastspreker was aanwezig de heer Joop Munsterman, sinds 2004 voorzitter van FC Twente. Dat bleek een goede greep. De stoelen in de kantine waren allemaal bezet. Om half negen opende voorzitter Ron Dekker de avond, waarna hij de microfoon aan Munsterman gaf. De spreker wist zijn gehoor te boeien. Met grappen en grollen, maar zeker ook met het serieuze werk over het bedrijf FC Twente. Hij vertelde hoe FC Twente met haar merknaam omgaat en hoe de club haar maatschappelijke betrokkenheid inhoud geeft.</p> <p> Hij ging terug naar het jaar 2003, het jaar waarin het faillissement werd aangevraagd. ‘Commercieel ging het slecht met de club en ook sportief was het allemaal magertjes’, vertelde hij.</p> <p> De club ging in de steigers en er werd hard gewerkt om van FC Twente een gezonde voetbalclub te maken. Kernvragen waarop antwoorden werden gezocht waren <em>“Welke maatschappelijke positie willen wij innemen?”</em>; <em>“Welke sportieve positie streven wij na?” </em>en <em>“Welke bedrijfseconomische positie willen wij innemen?”</em>. In 2010 werden alle inspanningen bekroond met het landskampioenschap. Maar FC Twente wil meer zijn dan alleen maar een voetbalclub.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Uitnodiging</strong></p> <p> ‘Wij willen een regionale club zijn en blijven met een landelijke uitstraling. Wij streven naar diepe wortels in de samenleving.</p> <p> De verbouw van ons stadion is goed voor de werkgelegenheid en past in ons streven om te delen met de gemeenschap om van daaruit te vermenigvuldigen’, betoogde Munsterman.</p> <p> Hij vertelde ook dat één skybox, toch goed voor een flinke verhuurprijs, altijd wordt vrijgehouden voor terminale patiënten.</p> <p> Het boeiende verhaal van Munsterman werd ondersteund met statistische gegevens en inspirerende video’s.</p> <p> Munsterman nodigde zijn gehoor uit voor een wedstrijd - inclusief een busretour van Dedemsvaart naar Enschede - van FC Twente. Pas in tweede instantie klonk er een bescheiden applausje voor het serieuze aanbod. Het leek alsof het mooie aanbod niet serieus werd genomen. SCD ’83 preses Dekker zei later, dat de uitnodiging heel dankbaar is aanvaard en dat in het nieuwe seizoen een bezoek aan FC Twente zal worden gebracht.</p> <p> Na de lezing werd er door Diana Klok, Henny Kroezen, Jenita Otter en Lydia Dekker gecollecteerd voor Unicef. De vier stoere meiden doen van 8 tot en met 12 juli mee aan de Carbage Run van Hardenberg naar Barcelona. Munsterman was de eerste die zijn bijdrage in de collectebus deponeerde</p> <p> Fotos: Bron</p>

Lees het hele artikel

Alternatieven in beeld voor sluiting FPC Veldzicht

Geschreven op 31 mei 2013.

<p> <img alt="" src="/resources/image/images/import/Nieuws/Logo_Ommen-Hardenberg.jpg" style="width: 185px; height: 84px; margin-left: 8px; margin-right: 8px;" /><span style="font-size: 12px;">Pers bericht</span></p> <p> &nbsp;Vrijdag 31 mei 2013</p> <p> <strong><em>Behoud specialismen in forensische zorg</em></strong></p> <p> <strong>Alternatieven in beeld voor sluiting FPC Veldzicht</strong></p> <p> <strong>Er kan onvoldoende worden vastgesteld wat de sluiting van FPC Veldzicht concreet oplevert,</strong></p> <p> <strong>zowel op korte als op lange termijn, terwijl de werkgelegenheid in de regio een gevoelige klap</strong></p> <p> <strong>krijgt. Dat is de conclusie van het feitenonderzoek dat bureau Berenschot heeft uitgevoerd naar</strong></p> <p> <strong>de sociaal</strong><strong>?economische gevolgen van de voorgenomen sluiting van FPC Veldzicht. In het rapport</strong></p> <p> <strong>wordt tevens een viertal alternatieven voor de sluiting van FPC Veldzicht in beeld gebracht,</strong></p> <p> <strong>waaronder privatisering van de kliniek, waarbij specialistische forensische zorg behouden blijft.</strong></p> <p> <strong>Het rapport is door burgemeester Peter Snijders van de gemeente Hardenberg, mede namens de</strong></p> <p> <strong>burgemeesters van de gemeenten Ommen, Hoogeveen en De Wolden aangeboden aan de</strong></p> <p> <strong>Tweede Kamer.</strong></p> <p> Het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) wil als onderdeel van het Masterplan DJI 2013?2018 het</p> <p> Forensisch Psychiatrisch Centrum Veldzicht in Balkbrug in 2016 sluiten. Deze voorgenomen sluiting</p> <p> heeft in de regio tot grote verontwaardiging en onbegrip geleid. Burgemeester Peter Snijders, mede</p> <p> namens de burgemeesters van Ommen, Hoogeveen en De Wolden: “De plannen van staatssecretaris</p> <p> Teeven raken deze regio onevenredig hard. Het is niet duidelijk hoe de sluiting van Veldzicht bijdraagt</p> <p> een de bezuinigingen van het ministerie. Wij zijn dan ook mening dat er goede alternatieven zijn voor</p> <p> Veldzicht, zoals privatisering. Hiermee blijft specialistische forensische zorg behouden in Noordoost</p> <p> Nederland. Bovendien leveren de alternatieven een grotere bijdrage aan de</p> <p> bezuinigingsdoelstellingen van het ministerie.”</p> <p> Deze conclusies worden bevestigd in een rapport dat bureau Berenschot heeft opgesteld. Het rapport</p> <p> gaat in op de sociaal?economische gevolgen van de voorgenomen sluiting van FPC Veldzicht, de</p> <p> ontwikkelingen rond tbs en neemt de criteria uit het Masterplan DJI onder de loep. Ook worden in het</p> <p> rapport vier realistische alternatieven voor FPC Veldzicht in beeld gebracht.</p> <p> <strong>Vier alternatieven</strong></p> <p> In het Berenschot?rapport wordt onderstreept dat FPC Veldzicht over een aantal specialismen met</p> <p> bijbehorende kennis en ervaring beschikt. Zo behandelt Veldzicht als enige instelling in Nederland</p> <p> ongewenste vreemdelingen met gedragsstoornissen en tevens verstandelijk gehandicapten en</p> <p> vrouwen. Daarnaast heeft Veldzicht als enige FPC in Nederland een afdeling met een aantal complexe</p> <p> somatische patiënten. Bovendien beschikt Veldzicht als één van de weinige inrichtingen in Nederland</p> <p> over een intensive care unit. Met het sluiten van Veldzicht gaan deze specialismen verloren.</p> <p> Bovendien verdwijnt als gevolg van de uitvoering van het Masterplan DJI de forensische zorg geheel</p> <p> uit Noordoost?Nederland.</p> <p> Volgens het rapport is onduidelijk welke bijdrage de voorgenomen sluiting van FPC Veldzicht precies</p> <p> kan leveren aan de bezuinigingsdoelstelling van het ministerie en of dit het beste alternatief is.</p> <p> Daarom wordt in het rapport een viertal mogelijke alternatieven geschetst die passen binnen de</p> <p> bezuinigingsdoelstellingen van het ministerie en de werking van het Meerjarenakkoord Forensische</p> <p> Zorg en die ook aansluiten op ontwikkelingen in het veld. Bij alle alternatieven blijft niet alleen de</p> <p> werkgelegenheid behouden, maar blijft ook de specialistische kennis en expertise behouden en soms</p> <p> zelfs versterkt. Boven kunnen er bij synergie? en schaalvoordelen ontstaan en zijn er aanvullende</p> <p> bezuinigingsmogelijkheden. Het gaat om de volgende alternatieven.</p> <p> ? Veldzicht gaat samen met FPC Oostvaarderskliniek</p> <p> ? Veldzicht gaat verder als zelfstandig particuliere kliniek (privatiseren)</p> <p> ? Veldzicht privatiseert en gaat samenwerken met andere instellingen</p> <p> ? Een geheel private sector waarin er geen sprake meer is van Rijksklinieken en er alleen nog</p> <p> maar particuliere inrichtingen zijn</p> <p> <strong>Conclusies</strong></p> <p> Op basis van een uitgebreid feitenonderzoek concludeert bureau Berenschot verder dat onvoldoende</p> <p> kan worden vastgesteld wat de sluiting van FPC Veldzicht concreet oplevert, zowel op korte als op</p> <p> lange termijn. Bij het maken van keuzes in het Masterplan om te komen tot een capaciteitsreductie in</p> <p> onder andere de forensische zorg is gekeken naar de regionale arbeidsmarkt, bedrijfsvoering,</p> <p> resocialisatie en specialismen. Deze criteria zijn volgens het rapport onvoldoende toegelicht en</p> <p> uitgewerkt. Hierdoor is niet te herleiden hoe de afwegingen hebben plaatsgevonden. Voor de criteria</p> <p> die wel concreet genoeg zijn om te kunnen beoordelen, geldt dat deze arbitrair zijn toegepast of dat</p> <p> Veldzicht zeker niet slechter scoort dan andere instellingen. Tenslotte lijkt een aantal wezenlijke</p> <p> elementen met substantiële financiële consequenties niet te zijn meegenomen in de overwegingen.</p> <p> Het rapport is aangeboden aan de leden van de Vaste Kamercommissie Veiligheid en Justitie van de</p> <p> Tweede Kamer en te downloaden via www.hardenberg.nl/wonen?leven/veldzicht.</p>

Lees het hele artikel

Rectificatie

Geschreven op 31 mei 2013.

<p> <img alt="" src="/resources/image/images/import/Nieuws/Julianastraat_opgefleurt_en_beter_verlicht_015.JPG" style="width: 450px; height: 300px; margin-left: 8px; margin-right: 8px; float: left;" /></p> <p> Per ongeluk werd in het stukje ”Julianastraat opgefleurd en beter verlicht” op 23-05-2013</p> <p> Gesuggereerd dat de bloembakken in Dedemsvaart door de gemeente waren geplaatst. Maar de Dedemsvaartse Middenstand hebben zelf onze plaats opgefleurd. Vandaar onze excuses voor de foute informatie. &nbsp;&nbsp;</p>

Lees het hele artikel

Verhoging pensioenleeftijd extra last voor gem. Hardenberg

Geschreven op 30 mei 2013.

<p> <img alt="" src="/resources/image/images/import/Nieuws/Persconferentie_bezuinigingen_gemeente_Hardenberg_001.jpg" style="width: 450px; height: 300px; margin-left: 8px; margin-right: 8px; float: left;" /></p> <p> Donderdag presenteerde het college van B&amp;W van de gemeente Hardenberg hun bezuinigingsprogramma voor de periode 2014 tot en met 2017. De gemeente moet met ingang van 2017 ruim tien miljoen euro structureel bezuinigen. Deze bezuinigingen worden vanaf 2014 gefaseerd ingevoerd. &nbsp;Minder uitgaven en meer inkomsten gaan hand in hand om de komende jaren het huishoudboekje van de gemeente op orde te krijgen. Door dat de landelijke overheid steeds meer taken door sluist naar provincies en gemeentes, en er tevens minder geldmiddelen beschikbaar gesteld worden, is het een moeilijke zaak om de touwtjes aan elkaar te knopen. Met name de buitenzwembaden van Gramsbergen, De Krim en Balkbrug zullen worden overgedragen aan particulieren. Ook de tarieven van de binnenzwembaden in Hardenberg en Dedemsvaart zullen iets verhogen. Gemeentelijke bijdragen aan buitensportaccommodaties kunnen volgens het college worden verlaagd. &nbsp;</p> <p> Daarbij denkt men aan de creativiteit van de gemeenschap om kosten door ondermeer eigen inbreng naar beneden te halen. &nbsp;Doordat de pensioenleeftijd omhoog is gegaan, gaat de &nbsp;bezuiniging binnen eigen personeel niet meer door natuurlijk verloop. De gemeente zal dan ook met de vakbonden proberen tot een goede oplossing te komen.</p> <p> <span style="font-size: 12px;">Wat de extra inkomsten betreft zal het OZB na 13 jaar niet verhoogd te zijn, nu iets omhoog gaan maar ook andere heffingen zullen om hoog gaan. &nbsp;Voor meer info kijk op:&nbsp;</span><a href="http://www.hardenberg.nl/bestuur-organisatie/bezuinigingen/" style="font-size: 12px;">http://www.hardenberg.nl/bestuur-organisatie/bezuinigingen/</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Besluitvorming</strong></p> <p> De gemeenteraad bespreekt de bezuinigingsvoorstellen op 18 juni in de oriënterende ronde en neemt op 2 juli een besluit. Op woensdag 12 juni organiseert de gemeenteraad een inspreekmiddag of -avond voor inwoners, instellingen en andere belanghebbenden over de bezuinigingsvoorstellen. Insprekers kunnen zich hiervoor aanmelden. Meer informatie is te vinden op www.gemeenteraadhardenberg.nl.&nbsp;</p>

Lees het hele artikel

Bouw 24 appartementen Oranjestraat loopt goed

Geschreven op 28 mei 2013.

<p> <img alt="" src="/resources/image/images/import/Nieuws/Nieuwbouw_appartementen_Oranjebuurt_3.JPG" style="width: 450px; height: 300px; margin-left: 8px; margin-right: 8px; float: left;" /></p> <p> Er word niet zoveel aandacht aan geschonken, maar er word in Dedemsvaart toch flink gebouwd. Laat de woningbouw toch op zich wachten, binnen een 700 meter van elkaar&nbsp; worden zowel het MFC als de 24 appartementen van woningstichting de Veste gebouwd. Bij de appartementen beginnen ze vandaag met op de eerste verdieping vloer te lijmen. Alles loop op schema.</p>

Lees het hele artikel

UNIV&Eacute; DAC BEACHTOERNOOI SUCCESVOL

Geschreven op 27 mei 2013.

<p> <strong><img alt="" src="/resources/image/images/import/Sport/Volleybal/Unive_Dac_logo.jpg" style="width: 533px; height: 300px; margin-left: 8px; margin-right: 8px; float: left;" />Dedemsvaart – Het door de door de beachcommissie van volleybalvereniging Univé DAC georganiseerde beachtoernooi in het kader van de door Nevobo regio Noord jaarlijks opgezette Jeugd Beach Circuit is succesvol afgesloten. Meer dan dertig beachduo’s namen deel aan de tweede editie die werd afgewerkt&nbsp; op de drie beachvelden van Univé DAC@the Beach. </strong><strong>De leden van de beachcommissie waren na afloop van een lange dag unaniem van mening dat er voor 2014 weer een dergelijk beachtoernooi op het programma moet staan na dit succes. ‘We zien ook dat de jeugd van Univé DAC na afloop van de competitie meer op de beachvelden gaat spelen en onderlinge wedstrijdjes gaat spelen. (aantal) Univé beachduo’s namen deel aan het toernooi’.</strong></p> <p> <strong>De volgende jeugdteams werden winnaar in hun leeftijdscategorie. Jeugd meisjes onder 14 jaar: Piersma en van Solkema, jongens onder 14 jaar: Rietman en Flierman, meisjes onder 16 jaar: Kuypens en Jansen, jongens onder 16 jaar: Kerkhof en Rogantini, meisjes onder 18 jaar: Boonstra en Visser, jongens onder 18 jaar: de Vries en Dreierink.</strong></p>

Lees het hele artikel

Koninklijke onderscheiding voor Meester Bredenoort

Geschreven op 26 mei 2013.

<p> <img alt="" src="/resources/image/images/import/Nieuws/Koninklijke_onderscheiding_voor_Meester_Bredenoort_028.JPG" style="width: 450px; height: 300px; margin-left: 8px; margin-right: 8px; float: left;" /></p> <p> Voor gymleraar Jan Bredenoort zou het een speciale uitvoering worden in de sporthal &nbsp;Citadel. De 3 jaarlijks terugkerende uitvoering zou in het teken staan van het afscheid van Jan Bredenoort, vandaar het programma volledig naar zijn wens was ingevuld. Vooral moesten er dingen uit de oude doos worden getoond aan het vele publiek in de sporthal. Jan die normaal de regie volledig in de hand heeft moest deze avond toestaan dat Henry van Straten het hele gebeuren aan elkaar praatte. Wel had Jan volgens zijn vrouw opgemerkt dat de hele fam. bij deze uitvoering aanwezig was. &nbsp;Maar zij wis Jan om de tuin te leiden door te zeggen , dit is jou laatste uitvoering toch vandaar. Want de werkelijke reden kwam iets later aan het licht toen burgemeester Peter Snijders de zaal in kwam. Na de vele dingen die Jan voor de gemeenschap heeft gedaan, maar toch met name de 41 jaar dat hij gim. in Dedemsvaart heeft gegeven, was voor de koning aanleiding om hem te belonen met een Koninklijke onderscheiding. Je zag bij het opspelden toch wel enkele trekjes bij de normaal nuchtere Jan.</p> <p> Een daverend applaus gaf aan dat het publiek deze onderscheiding Jan zeker gunde. Hierna vertoonde alle groepen hun ingestudeerde oefeningen. Waar het publiek met volle teugen van genoot. De reactie van Jan was nog wel, ben ik de eerste in onze gemeente die een lintje van de koning heeft gekregen, waarmee hij toch lied blijken dat hij er erg trots op is, en ook mag zijn. Hij heeft het verdiend. &nbsp;&nbsp;</p>

Lees het hele artikel

Veel rook en power bij Trekker-slep Balkbrug

Geschreven op 25 mei 2013.

<p> <img alt="" class="cke-resize" src="/resources/image/images/import/Sport/Overige sporten/Trekkerslep_Balkbrug_071.JPG" style="float: left; width: 450px; height: 300px; margin-left: 8px; margin-right: 8px;" /></p> <p> Zaterdag was het weer een spektakel op het terrein naast de Diamanthal in Balkbrug.</p> <p> Naast de standaard klasse trekt natuurlijk super sport klasse veel publiek. Jong en oud genoot van het lawaai en rook wat uit de uitlaat kwam. Maar voor de jeugd was er een speciale baan om met gazonmaaiers de grote jongens en vrouwen na te doen. Want wie denkt dat trekker-slep een sport is voor mannen heeft het goed mis. Ook vrouwen weten deze krachtpatsers goed over de baan te krijgen. Een verassing ging toch een beetje de mist in, namelijk er zou een demo met auto-slep worden gegeven, wat niet goed uit de verf kwam. Maar voor de rest kan de organisatie terug kijken op een geslaagde dag. Voor uitslagen kijk op &nbsp;www.trekkerslepbalkbrug.jouwweb.nl&nbsp;</p> <div id="ckimgrsz" style="left: 8px; top: 0px;"> <div class="preview"> &nbsp;</div> </div> <div id="ckimgrsz" style="left: 8px; top: 0px;"> <div class="preview"> &nbsp;</div> </div> <div id="ckimgrsz" style="left: 0px; top: 0px;"> <div class="preview"> &nbsp;</div> </div>

Lees het hele artikel

Eerste Vintage &amp; Fancy Fair VAKK succes

Geschreven op 25 mei 2013.

<p> <img alt="" src="/resources/image/images/import/Nieuws/Vintage__Fancy_Fair_theatergroep_VAKK_011.JPG" style="width: 450px; height: 300px; margin-left: 8px; margin-right: 8px; float: left;" /></p> <p> Na het verkopen van verschillende (klein) meubelen, vintage spullen, poffertjes en&nbsp;hamburgers, activiteiten voor kinderen waaronder springkussen, schminken en grabbelen in de grabbeljurk heeft deze eerste VAKK Vintage &amp; Fancy Fair een mooi bedrag opgeleverd van €644.03 . Deze opbrengst komt ten goede voor de&nbsp;volgende&nbsp;producties van VAKK. Allereerst op 14, 15 &amp;16 juni met de musical Robin Hood, van Kleintje KunstKring. En eind oktober bij de muscial Urinetown. Wij kunnen terug kijken op een geslaagde dag, waarbij de saamhorigheid zowel binnen de club als bij&nbsp; omstanders erg aanwezig was!</p>

Lees het hele artikel

Komt er een einde aan bestaan Senioren Fit + ?

Geschreven op 25 mei 2013.

<p> <img alt="" src="/resources/image/images/import/Sport/Senioren_volleybal_toernooi_in_Sporthal_De_Beek_in_Hardenberg_054.JPG" style="width: 450px; height: 300px; margin-left: 8px; margin-right: 8px; float: left;" /></p> <p> Op zaterdag 25 mei werd het jaarlijkse volleybaluitje van Senioren Fit + (voorheen Galm)gehouden in Sporthal De Beek in Hardenberg. Het was zoals gebruikelijk weer een leuk en vooral sportief gebeuren. Er werd fanatiek gestreden door de “jonge”senioren. Er deden teams mee uit Lutten, Gramsbergen, Heemse, Hardenberg, Dedemsvaart en Balkbrug. De winnaar was dit jaar het Dreamteam (combinatie Dedemsvaart en Balkbrug). Een gedeelde tweede plaats was er voor de Springkikkers (combinatie Balkbrug, Dedemsvaart) en de Matrix ( Hardenberg). Dit evenement , wat al voor de 6 de keer op rij plaats vond, moet door bezuinigingen van Stichting De Stuw gaan stoppen, evenals de wekelijkse lessen. Een aantal jaren geleden werd deze vorm van sporten opgezet als stimuleringsproject door de Gemeente Hardenberg. Later werd dit overgenomen door Stichting De Stuw. De Stuw trekt zich m.i.v. 30 juni 2013 als verantwoordelijke organisatie terug. Dit betekent voor de deelnemers dat er wekelijks niet meer op deze gevarieerde manier gesport kan worden. Het is jammer, dat een project wat zo voortvarend door de gemeente Hardenberg werd opgezet, door bezuinigingen moet gaan stoppen.Wij als leiding, hopen dat er voor onze sportieve groepen toch nog een geschikte oplossing zal komen.</p> <p> Leida Zweers, Henk Kampman, Ilse Bruins</p>

Lees het hele artikel

DJ Silvavieira door naar DDAE Outdoor Festival

Geschreven op 25 mei 2013.

<p> <img alt="" src="/resources/image/images/import/D-DAE_OUTDOOR_FESTIVAL_DJ_BATTLE_vrijdag_008.JPG" style="width: 450px; height: 300px; margin-left: 8px; margin-right: 8px; float: left;" /></p> <p> Tijdens een spannende DJ knock-out is de&nbsp;Rotterdamse Marco Silvavieira als grote winnaar uit de bus gekomen tijdens de eerste DDAE DJ contest in het Gashouderpodium. Dit betekent dat hij op zaterdag 29 juni wordt toegevoegd aan de imposante line-up met internationaal bekende DJ's.&nbsp;<br /> &nbsp;<br /> Nadat alle zes DJ's in de voorronde van zich lieten horen ging het in de finale uiteindelijk om de DJ's F-FACT, Alex Figaroa (tevens winnaar van de Facebook poll) en Silvavieira. Voor juryleden Richard Feelgood (winnaar Beste DJ van Overijssel) en Adin Dino (event organisator en DJ) was het een&nbsp;lastige klus. Dit bleek ook bij de bekenmaking van de punten: met een minimaal verschil mocht Marco Silvavieira de winst op zijn naam schrijven.&nbsp;<br /> &nbsp;<br /> De volgende DDAE DJ contest vindt plaats op vrijdag 14 juni. Ook deze avond is het gratis entree, dus neem al je vrienden, familie en kennissen mee naar de Gashouder in Dedemsvaart!<br /> Tijdens de DJ contest worden ook kaarten verkocht voor DDAE OUTDOOR FESTIVAL op zaterdag 29 juni.<br /> &nbsp;<br /> Kijk voor meer info op&nbsp;<a href="http://www.d-dae.nl/" target="_blank">www.d-dae.nl</a></p>

Lees het hele artikel

De Corner voetbaltoernooi op De Boekweit

Geschreven op 24 mei 2013.

<p> <img alt="" src="/resources/image/images/import/PosterCornerToernooi.jpg" style="width: 212px; height: 300px; margin-left: 8px; margin-right: 8px; float: left;" /></p> <p> Door Hans Heering</p> <p> &nbsp;</p> <p> Zaterdag 8 juni, een week na het groots opgezette jeugdvoetbaltoernooi van de SVtD (Stichting Voetbaltoernooien Dedemsvaart) op De Boekweit, wordt opnieuw een voetbaltoernooi op het Dedemsvaartse sportpark gespeeld, te weten de 2<sup>e</sup> editie van het “De Corner voetbaltoernooi”. Volgens de organisatie is het een niet-prestatiegericht voetbaltoernooi. Voor, tijdens en na het toernooi zijn “vriendschap” en “gezelligheid” de sleutelwoorden.</p> <p> De eerste wedstrijd begint om 11.00 uur en omstreeks 18.00 uur staat de laatste wedstrijd gepland. Voor de meegekomen kinderen is er een springkussen op het sportpark. Na de prijsuitreiking wordt er nog een feestje gevierd met DJ Peter Schipper.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Met dertig deelnemende teams zit het toernooi vol. De deelnemende teams bestaan uit zeven spelers (m/v). Bijzonder is dat er per team maximaal vier KNVB spelers mee mogen doen, waarvan slechts één eerste elftalspeler. Per team moet ook steeds één vrouw zijn opgesteld. De voetbalsters spelen een belangrijke rol want de door hen gescoorde doelpunten tellen dubbel.</p> <p> Het initiatief voor het toernooi is vorig jaar genomen door Trijn Blaauwkamp en Vincent Roelofs.</p> <p> Gerard en Trijntje de Wagt van brasserie de Corner waren direct bereid om de naam van hun bedrijf aan het toernooi te verbinden.</p> <p> Een batig saldo komt ten goede aan de Jeugd Voetbal Combinatie (JVC) Dedemsvaart.&nbsp;</p>

Lees het hele artikel

&ldquo;Samen sterk&rdquo;: thema gezamenlijke sponsoravond

Geschreven op 24 mei 2013.

<p> <img alt="" src="/resources/image/images/import/Sport/Voetbal/Sponsoravond3.jpg" style="width: 400px; height: 300px; margin-left: 8px; margin-right: 8px; float: left;" /></p> <p> Door Hans Heering</p> <p> &nbsp;</p> <p> De sponsorcommissies van SV Dedemsvaart, SCD ’83 en JVC Dedemsvaart organiseerden donderdagavond 23 mei een sponsoravond in het clubhuis van SCD ’83. Thema van de avond was “Samen sterk”.</p> <p> Namens de commissies kon Jack Hoogeveen bijna veertig sponsoren verwelkomen. Hoogeveen vertegenwoordigde de sponsorcommissie van de Jeugd Voetbal Combinatie Dedemsvaart en Franklin van Elburg en Harmen Klinkenberg vertegenwoordigden de commissies van respectievelijk SCD ’83 en SV Dedemsvaart.</p> <p> &nbsp;</p> <p> In zijn welkomstwoord zei Hoogeveen dat het voetbal in Dedemsvaart ook leeft dankzij de sponsoring en dat de clubs dankzij de sponsoren beschikken over mooie sportkleding en worden getraind door vakkundige oefenmeesters worden getraind. ‘Samen zijn wij sterker’, besloot Hoogeveen zijn openingswoord.</p> <p> Hierna gaf de heer Camiel Janssen van Rabobank Vaart en Vechtstreek een presentatie waarbij samenwerking en de lokale betrokkenheid van de bank centraal stonden. ‘Sponsoring door de Rabobank maakt deel uit van ons communicatiebeleid’, vertelde Janssen. ‘Het levert een positieve bijdrage aan de naamsbekendheid. Sponsoring raakt de mensen in het hart en voegt emotie toe’. De sponsorformule van de coöperatieve bank is niet alleen gericht op de top, maar zeker ook in de breedte. De bank streeft naar duurzame en meerjarige relaties. Janssen: ‘Succesvol sponsoren is een relatie aangaan en is niet alleen maar een overeenkomst’.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Belangrijk</strong></p> <p> Na een korte pauze werden de aanwezige sponsoren in groepjes verdeeld om zich te buigen over een aantal vragen. Bijvoorbeeld: <em>‘Wat wilt u als sponsor?’</em>, <em>‘Wat kan de club voor u betekenen?’</em> en <em>‘Heeft u ideeën om het sponsoren aantrekkelijk te maken?’</em>. Er werd uitvoerig over gediscussieerd. Naar voren kwam dat de punten “communicatie” en “terugkoppeling” tussen vereniging(en) enerzijds en sponsor anderzijds, belangrijke aandachtspunten zijn. Ook werd het idee geopperd om misschien eens een gezamenlijke training van de selectie met de sponsoren te organiseren. Dat shirtreclame in geval van “ongeregeldheden” niet alleen leidt tot anti reclame voor de vereniging, maar zeker ook voor de sponsor, werd ook als aandachtspunt genoteerd. Tot slot kwam uit één van de discussiegroepjes naar voren dat het voor sponsoren misschien aantrekkelijker wordt als er sprake zou zijn van één Dedemsvaartse voetbalclub.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Voor gastspreker Camiel Janssen en zijn collega’s Niek Kuiper en Bert Lennips van de Rabobank was er een presentje. &nbsp;Foto: Freddy van Dijk</p>

Lees het hele artikel

Begane grondvloeren MFC gelegd

Geschreven op 24 mei 2013.

<p> <img alt="" src="/resources/image/images/import/Nieuws/Vloeren_gelegd_MFC_week_21_004.JPG" style="width: 450px; height: 300px; margin-left: 8px; margin-right: 8px; float: left;" /></p> <p> Je ziet er later niet veel van weer, maar de fundering van elk gebouw is van groot belang.</p> <p> Voor elke aannemer is het altijd fijn als de begane grondvloeren er op liggen, want door dat je de bouwput hebt uitgegraven, is het tevens een verzamelbak van water. Met PS kisten is het menig maal gebeurt dat het werk van 1 dag door hun regenbui vernield werd, en men weer op nieuw moest beginnen. Gelukkig bleef dit bij de fundering van het MFC bespaart, ondanks dat er deze week nog hagelstenen naar beneden kwam. Maar ook deze week is er veel zicht werk verricht.</p>

Lees het hele artikel

UNIV&Eacute; DAC RECREATIE TOERNOOI GESLAAGD

Geschreven op 24 mei 2013.

<p> <img alt="" src="/resources/image/images/import/Sport/Volleybal/P1050635roodwit.jpg" style="width: 400px; height: 300px; margin-left: 8px; margin-right: 8px; float: left;" /><strong>Dedemsvaart – Het door de door de recreatiecommissie van volleybalvereniging Univé DAC georganiseerde recreatietoernooi gaat de analen van de vereniging in als geslaagd. Vijftien gemengde recreatieve teams uit de regio namen deel aan het jaarlijkse toernooi. Alle deelnemende teams speelden zes wedstrijden van zeventien minuten. Univé DAC recreatiecommissieleden Han Peters en Jaap van Goor hanteerden een systeem met vier wedstrijden in de poulefase en daarna nog twee wedstrijden met een mix van teams uit de twee gevormde poules. ‘Voor de deelnemende teams betekende het dat zij iets meer dan anderhalf uur binnen de gele lijnen van de volleybalvelden in sporthal de Citadel moesten spelen. Een lange tijd voor een recreatieteam’, volgens de organisatoren die na afloop konden melden dat dit toernooi voor 2014 wederom op de kalender zal staan. Tevens zijn enkele nieuwe deelnemers aan het toernooi dermate enthousiast geraakt, dat zij wellicht komend seizoen ook gaan deelnemen aan de door Univé DAC georganiseerde Vechtdalcompetitie. Na het spelen van alle wedstrijden werd het team van </strong><strong>Rood Wit uit Wijhe voor het 2<sup>e</sup> achtereenvolgende jaar de uiteindelijke winnaar van het toernooi. Op de 2<sup>e</sup> plaats eindigden 3 teams, waarvan De Bevers uit Lemelerveld de meeste setpunten bij elkaar sloeg en daarmee Univé DAC/Schoonebeek en Rekla2000/Hardenberg naar respectievelijk de 3<sup>e</sup> en 4<sup>e</sup> plaats verwees. De klassering van de overige teams van het Univé DAC recreatietoernooi 2013: 5. Flash/ Nieuwleusen, 6. Set Up/Balkbrug-1 7. De Zwaluwen/Gramsbergen, 8. Univé DAC/DA-Drent, 9. Univé DAC/Sport2000, 10. Univé DAC/Heering Vastgoed, 11. Alke/Alteveer, 12. Salvora-1/Raalte, 13. Salvora-2, 14. Set Up/Balkbrug-2, 15. Set Up-3.&nbsp;</strong></p>

Lees het hele artikel

De Zeven Linden vindt oplossing voor leegstand winkels

Geschreven op 23 mei 2013.

<p> <img alt="" src="/resources/image/images/import/Nieuws/School_Zevenlinden_vleurt_winkel_Stegeman_op_006.JPG" style="width: 450px; height: 300px; margin-left: 8px; margin-right: 8px; float: left;" /></p> <p> In de etalage van Herman Stegeman, waar voorheen Henk ten Hoor zat, staan verschillende kleurige decorstukken uit de voorstelling Alice in Wonderland die op 18 en 19 april gegeven is op De Zeven Linden. &nbsp;<em>Natuurlijk hoop ik dat ik de ruimte weer snel kan verhuren, &nbsp;niet alleen voor mij, maar ook voor Dedemsvaart, want&nbsp;leegstand is nooit goed voor Dedemsvaart,</em> vertelt Herman Stegeman.&nbsp;</p> <p> Alice in Wonderland gaat over een meisje dat&nbsp;in een droom&nbsp;door een konijnenhol valt, waardoor ze in een wonderlijke, kleurrijke wereld terecht komt. In die wereld beleeft Alice allerlei avonturen. De leerlingen uit de Keuzestroom Design van het tweede jaar hebben de decorstukken voor Alice in Wonderland ontworpen en gemaakt. Een aantal Designleerlingen zijn aan de slag gegaan met stoelen die geïnspireerd zijn op de personages uit Alice in Wonderland. Zo is er bijvoorbeeld een Konijnen-stoel, Koninginnen-stoel, een Kolderkat-stoel, een Wegwijs-stoel en nog veel meer.</p> <p> &nbsp;In het stuk vindt bij de Maartse Haas en de Hoedenmaker een High Tea plaats. De theekop-stoel en de cupcake-kruk zijn op deze scene geïnspireerd. In samenwerking met de Keuzestroom Digitech van het tweede leerjaar is er een enorme grote lijst gemaakt en er zijn bomen ontworpen die voorzien van vernuftige snufjes zoals lichtjes die aankunnen. Zo was het decor niet alleen mooi om te zien, maar ook sfeerbepalend en functioneel in de scènes. Daarbij konden de bomen ook op meerdere momenten gebruikt worden omdat ze verrijdbaar zijn. De kleurige bloemen in de bomen die gemaakt zijn van plastic draagtassen, gepunnikt van wol en van crêpepapier is ook bedacht door de leerlingen van Design 2.&nbsp;De aankleding van de tafel is door de leerlingen Design 1&nbsp;ontworpen.&nbsp;</p> <p> &nbsp;Omdat de Designleerlingen veel tijd en energie in deze stukken gestoken hebben, was iedereen het met elkaar eens dat het zonde zou zijn deze stukken in de opslag te zetten. Wandel dus gerust eens op een regenachtige dag langs deze fleurige etalage en waan je een paar seconde&nbsp;in&nbsp;Alice in Wonderland, maar dan in Dedemsvaart.</p>

Lees het hele artikel

Julianastraat opgefleurd en beter verlicht

Geschreven op 22 mei 2013.

<p> <img alt="" src="/resources/image/images/import/Nieuws/Julianastraat_opgefleurt_en_beter_verlicht_015.JPG" style="width: 450px; height: 300px; margin-left: 8px; margin-right: 8px; float: left;" /></p> <p> Nu het voorjaar toch wat op zich laat wachten, heeft de Dedemsvaartse Middenstand woensdag Dedemsvaart toch wat meer kleur gegeven. In totaal werden door een speciaal bedrijf 130 bloembakken aan lantarenpalen gemonteerd, en voor zien van prachtige gekleurde bloemen.</p> <p> Om dit alles nog beter tot zijn recht te laten komen, werden woensdagavond ook de lampen in de lantarenpalen verwisseld, zodat de bloemen maar vooral de veiligheid beter tot hun recht komen. Dat de lampen pas in de avond werden verwisseld had te maken met de verkeersveiligheid en het gemak dat de medewerker sneller kon werken. &nbsp;</p>

Lees het hele artikel

Pep&eacute; Soomers laatste klus bij theatergroep LEF

Geschreven op 22 mei 2013.

<p> <img alt="" src="/resources/image/images/import/Nieuws/Theatergroep_LEF_oefent_voor_De_Bijzonderen_Boekenberg_021.JPG" style="width: 450px; height: 300px; margin-left: 8px; margin-right: 8px; float: left;" /><span style="font-size: 12pt;">Door drukke werkzaamheden vooral in het buitenland is het voor regisseur Pepé Soomers niet langer meer mogelijk om de groep van LEF te regisseren. We zijn nu nog bezig met het theaterstuk</span><span style="font-size: 7pt; font-family: Verdana;"> </span><span style="font-size: 12pt;">De Bijzonderen Boekenberg. We zijn Ursula Veenstra</span><span style="font-size: 9.5pt; font-family: Verdana;">, </span><span style="font-size: 12pt;">Ans Derksen en Pepé Soomers die de regie gezamenlijk in handen hebben. Maar gelukkig hebben we ook een dubbel spelers bezetting, want ja zonder spelers kun je natuurlijk niets. Pepé &nbsp;houd zich met name bezig met&nbsp; spellessen. Dat hij in Dedemsvaart al zijn sporen heeft verdient is geen geheim. In de tijd van Venividi heeft hij vele producties geregisseerd, en dat ik nu van LEF afscheid moet nemen geeft mij zeker gemengde gevoelens, ik heb altijd met veel pelzier hier gewerkt. Maar ik heb het volste vertrouwen in Ursula Veenstra</span><span style="font-size: 9.5pt; font-family: Verdana;">, </span><span style="font-size: 12pt;">Ans Derksen dat het wel doorgaat met LEF. Ik heb wel begrepen dat het bestuur een advertentie heeft geplaatst voor een opvolger voor mij. Voor wie een dat een uitdaging is, moet zeker solliciteren, want het is een geweldige groep om mee te werken. De voorstellingen zijn op 31 mei en&nbsp; 2 juni in de Gashouderpodium. Voor meer info kijk op <a href="http://www.theatergroeplef.nl/">www.theatergroeplef.nl</a></span></p>

Lees het hele artikel

Feestelijke jubileumavond bij SCD &lsquo;83

Geschreven op 22 mei 2013.

<p> <img alt="" src="/resources/image/images/import/Sport/Voetbal/3660102-0.jpg" style="width: 450px; height: 636px; margin-left: 8px; margin-right: 8px; float: left;" /></p> <p style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm"> <span style="font-size: 12px; font-family: Verdana, sans-serif;">SCD ’83 werd opgericht op 11 mei 1983 en bestaat dit jaar derhalve dertig jaar. Ter gelegenheid van het zesde lustrum wordt donderdagavond 30 mei een jubileumavond georganiseerd voor leden, sponsoren en genodigden. De feestelijke avond begint om 20.00 uur.</span></p> <p style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm"> <br /> <font face="Verdana, sans-serif">De jubileumavond is extra feestelijk omdat het vlaggenschap van de Dedemsvaartse zaterdag voetbalclub er in is geslaagd om na twee seizoenen vierde klasse, weer naar de 3</font><sup><font face="Verdana, sans-serif">e</font></sup><font face="Verdana, sans-serif"> klasse te promoveren. </font></p> <p style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm"> <font face="Verdana, sans-serif">Ook zijn de organisatoren er in geslaagd om de bekende FC Twente voorzitter Joop Munsterman als gastspreker naar het clubhuis op sportpark De Boekweit te halen. </font></p> <p style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm"> <font face="Verdana, sans-serif">Aan het eind van de jubileumavond zal er worden gecollecteerd ten behoeve van UNICEF.&nbsp;</font></p>

Lees het hele artikel

Lach spieren Vrouwen van Nu werden op de proef gesteld

Geschreven op 22 mei 2013.

<p> <img alt="" src="/resources/image/images/import/Nieuws/Drents_cabaret_Gien_idee_voor_Vrouwen_van_Nu__019.JPG" style="width: 450px; height: 300px; margin-left: 8px; margin-right: 8px; float: left;" /></p> <p> Op de laatste avond van het dit seizoen van Vrouwen van Nu afd. Dedemsvaart is er veel gelachen.</p> <p> Ruim 80 dames hebben genoten van Drents amusement "Geen idee"met Klaas Schults en Elfrida Houkes.</p> <p> Het was echt genieten.</p> <p> Woensdag 29 mei gaan er 's avonds om 19.00 uur nog dames op bezoek naar de wereld winkel.</p> <p> Ook wordt er iedere woensdag middag gefietst en donderdagmiddag gewandeld.</p> <p> Iedereen is welkom bij Vrouwen van Nu afd. Dedemsvaart.&nbsp;</p>

Lees het hele artikel

Koen Meuffels debuteert voor START-Racing met de zevende plaats

Geschreven op 20 mei 2013.

<p> <img alt="" src="/resources/image/images/import/Sport/Motor Sport/ow_cup_foto_1.jpg" style="width: 451px; height: 300px; margin-left: 8px; margin-right: 8px; float: left;" /></p> <p> Assen- Afgelopen zaterdag was voor START-Racing uit Nieuwleusen de eerste echte test van het seizoen 2013. De nieuwe coureur Koen Meuffels behaalde tijdens de OW-cupraces op het TT-circuit in Assen in de Supercup 600 een fraaie zevende plaats en wist tevens zijn pr behoorlijk aan te scherpen. Tijdens de gehele dag werd er zeer intensief met de data gewerkt en boekte het team een behoorlijke vooruitgang.</p> <p> Terwijl de meeste ONK-teams de afgelopen weken zijn afgereisd naar de stratencircuits van Hengelo en Oss, heeft START-Racing besloten daarvan af te zien vanwege de extra risico’s die dergelijke circuits met zich meebrengen. Om toch Meuffels wedstrijdritme op te laten doen en de Yamaha R6 optimaal te kunnen afstellen op hem, is er ingeschreven op de twee OW-Cup wedstrijddagen, nl. van 18 mei en 1 juni waaraan maximaal vijf ONK coureurs mogen deelnemen. In tegenstelling tot de twee dagen in een weekend ONK, worden de OW-races op een dag afgewerkt. Dat betekende zaterdag direct een druk bezette racedag voor Meuffels en de rest van zijn team. De gehele dag had START-Racing de beschikking over een zeer ervaren data-engineer en tussen de kwalificaties en races door werden door de monteurs, de coureur en data-engineer eventuele knelpunten doorgenomen. Dat wierp gaandeweg de dag zeker zijn vruchten af, want Meuffels zette steeds snellere tijden neer.<br /> <br /> Snelste groep.</p> <p> &nbsp;Het 18-jarige racetalent, die opgenomen is in de zeven-koppige selectie van de KNMV, liet in de B-groep overtuigend de snelste tijd noteren en met de negende trainingstijd overall mocht Meuffels starten in de uit veertig coureurs bestaande snelste groep, de A-groep.<br /> Na een redelijke start kwam de inwoner van Someren vijf ronden lang als 11<sup>e</sup> over start en finish en was het in een groep van vijf rijders steeds stuivertje wisselen. Na vijf ronden wist Meuffels zich te ontworstelen aan zijn medestrijders uit het groepje&nbsp; en kwam steeds beter in zijn ritme. Gestaag klom hij daarna op naar de zevende plaats en gaf die vanaf de 10<sup>e</sup> van de uit 13 ronden bestaande race niet meer uit handen. Slechts tienden van een seconde scheidden Meuffels op de finishlijn van de voor hem rijdende Henry Compagner. Tussendoor wist hij zijn p.r. in de 8<sup>e</sup> ronde aan te scherpen &nbsp;naar 145.799.</p> <p> Meuffels was zeer tevreden na zijn eerste echte race: “Vergeet niet dat de overstap van de veel lichtere Moriwaki-cup&nbsp; naar de Supersport behoorlijk groot is. Vandaag hebben ik in samenwerking met mijn monteurs en de data-engineer stappen vooruit gemaakt. Vooral het werken met de data is zeer belangrijk in deze sport. Iedere keer dat ik de baan weer op ging merkte ik dat de verbeteringen die waren aangebracht zeer veel effect sorteerden. Dat ik mijn p.r. behoorlijk heb verbeterd is daarvan het bewijs,” aldus Meuffels, die eraan toevoegde dat hij nog lang niet aan zijn plafond zit.<br /> “Met sommige bochten heb ik nog wat moeite, maar vandaag ging het steeds beter en juist daar is seconden winst te behalen. Neem daarbij dat dankzij alle inspanningen vandaag de motor&nbsp; sneller is geworden en ik kan tijden rijden die in het ONK niet misstaan.”<br /> Op 1 juni rijdt Meuffels op het TT-circuit nog een keer in de OW-Cup, waarna tijdens de TT op 29 juni hij in het bijprogramma voor het eerst zijn kunnen op ONK niveau mag etaleren.: Foto Bron</p>

Lees het hele artikel

de Boer 2de , Arjan Tiemens 7de tijdens wegraces in Oss

Geschreven op 20 mei 2013.

<p> <img alt="" src="/resources/image/images/import/Sport/Motor Sport/Arjan_Tiemens_2013-05-19_Oss_08.jpg" style="width: 451px; height: 300px; margin-left: 8px; margin-right: 8px; float: left;" /></p> <p class="msonospacing"> <span style="font-size: 12pt;">Op de wedstrijddag waren de weersomstandigheden helaas niet als de trainingsdag, de warm up training werd onder natte omstandigheden verreden, noodzaak voor beide rijders was het inremmen van de remblokken voor de wedstrijd en voor Arjan tevens checken van de motorfiets na de kleine schuiver in de kwalificatie training.<o:p></o:p></span></p> <p class="msonospacing"> <span style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p> <p class="msonospacing"> <span style="font-size: 12pt;">Om twee uur was de spanning binnen het Duntep team opgelopen, kon Arjan in de Supersport klasse zijn goede kwalificatie omzetten in resultaten tijdens de wedstrijd. Arjan had een goede start en kwam als vierde man door de eerste bocht maar verloor een positie in het daaropvolgende lange rechte eind. Gedurende de wedstrijd ontstond er een strijd om de vijfde positie en viel Arjan terug naar de zevende positie. In de laatste ronde werd er met zijn drieën gestreden om de vijfde positie en kon Arjan ondanks het laat aanremmen geen positie verbeteren en finishte de wedstrijd op de zevende positie.<o:p></o:p></span></p> <p class="msonospacing"> <span style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p> <p class="msonospacing"> <i><span style="font-size: 12pt;">Arjan:<o:p></o:p></span></i></p> <p class="msonospacing"> <i><span style="font-size: 12pt;">Dit weekend liep alles gesmeerd ondanks mijn kleine schuiver in de tweede kwalificatie wist ik mij als vijfde te kwalificeren en er had qua ronde tijd meer ingezeten. De wedstrijd wist ik heel goed te starten en ben heel tevreden met de uitslag en wil het gehele team bedanken voor het werk wat ze voor mij hebben gedaan. <o:p></o:p></span></i></p> <p class="msonospacing"> <i><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span></i></p> <p class="msonospacing"> <span style="font-size: 12pt;">Om vijf uur was de spanning in de Dutch Superbike&nbsp; naar het toppunt gestegen, er werd door de speakers een titanenstrijd voorspeld tussen Danny de Boer en Arie Vos. Arie wilde natuurlijk voor eigen publiek de wedstrijd winnen en Danny wilde strijden voor de o zo belangrijke kampioenspunten. Danny was jammer genoeg niet goed van start en ging als vijfde na de eerste bocht het lange rechte eind op, hij wist direct Peter Schalken terug te pakken maar kwam in de eerste ronden niet voorbij aan Allard Kerkhoven en Nigel Walraven, in de derde ronde wist Danny door te stoten naar de tweede positie.<o:p></o:p></span></p> <p class="msonospacing"> <span style="font-size: 12pt;">Arie Vos had inmiddels al een gat geslagen van bijna acht seconden, Danny schroefde het tempo op en reed zich los van de achtervolgers maar wist helaas het ontstane gat niet meer te dichten en finishte de wedstrijd op de tweede plaats.<o:p></o:p></span></p> <p class="msonospacing"> <span style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p> <p class="msonospacing"> <i><span style="font-size: 12pt;">Danny:<o:p></o:p></span></i></p> <p class="msonospacing"> <i><span style="font-size: 12pt;">Helaas had ik een slechte start en kon ik de behaalde resultaten uit de training niet direct omzetten. Als vijfde ging ik door de eerste ronde en uiteindelijk was de tweede plaats het hoogst haalbare in deze race, wel goede zaken gedaan voor het kampioenschap al had ik de wedstrijd liever gewonnen. <o:p></o:p></span></i></p> <p class="msonospacing"> <span style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p> <p class="msonospacing"> <span style="font-size: 12pt;">Nu treedt er weer een lange pauze op voor het team, in het laatste weekend van juni gaat Arjan van start in de supersport klasse welke in het programma van de Dutch TT is opgenomen.<o:p></o:p></span></p> <p class="msonospacing"> <span style="font-size: 12pt;">Foto van<i> Arjan</i>&nbsp; gemaakt door &nbsp;Oeds Zandstra.<o:p></o:p></span></p>

Lees het hele artikel

22 juni 2013: 10e Classic TT Gramsbergen

Geschreven op 19 mei 2013.

<p> <img alt="" src="/resources/image/images/import/Sport/Motor Sport/classic_2008_287.jpg" style="width: 401px; height: 300px; margin-left: 8px; margin-right: 8px; float: left;" /></p> <p> Op zaterdag 22 juni a.s. organiseert Eveno Racing Gramsbergen, in samenwerking met de motorclub Gramsbergen en het Classic Racing Team voor de &nbsp;10e maal de “Gramsberger Classic TT”. Eveno Racing zet zich in om jonge talentvolle wegracecoureurs financieel te ondersteunen en ondersteunt in 2013 de 16 jarige Dennis Koopman uit Heino welke uitkomt in de Moriwaki 250 Juniorcup.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Gramsberger Classic TT de afgelopen jaren</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> De afgelopen jaren hebben we al vele grote namen aan de start gehad op het circuit in Anerveen zoals Giacomo Agostini, Phil Read en vele andere bekende namen</p> <p> Wat eigenlijk niet genoeg benadrukt kan worden is de hulp van alle vrijwilligers die zich inzetten om de Classic TT tot een succes te maken; langs deze weg wil Eveno Racing graag haar dank uitspreken aam alle medewerkers. &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Technische keuring deelnemende motoren in Gramsbergen.</strong></p> <p> Op vrijdagavond 21 juni wordt in Gramsbergen, evenals afgelopen jaren, nabij café Bolte de technische keuring van de motoren gehouden. Net als indertijd in Assen rijden de deelnemende motoren onder politiebegeleiding van het rennerskwartier in Anerveen naar de plaats van keuring en weer terug. Bij deze keuring tussen 18.30 uur en 20.15 uur zijn een aantal &nbsp;bijzondere racemotoren te zien en te horen: Honda, BMW, Yamaha, Ducati, MV Agusta, etc. Een must voor de liefhebber !</p> <p> Daarna zal er op vrijdagavond in de tent op het rennerskwartier nog een gezellige avond zijn waarbij iedereen welkom is.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zaterdag racedag</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> De trainingen vangen aan op zaterdagmorgen om 10.00 uur en rond 12:30 uur is de officiële opening, hiervoor heeft de organisatie niemand minder dan Benny Jolink, de oerend hard rijdende Achterhoeker weten te strikken. Direct na de opening vangen de races aan.</p> <p> Er worden demo-races verreden in de 50cc, 125cc, 250cc, 350cc, 500cc, zijspannen en oldtimerklasse. En er zal een zogenaamde Classic parade worden gereden met bijzondere motoren en bekende namen van weleer. Ook zal Bennie Jolink in actie komen op een Engelse motor tijdens de Classic Parade!</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong><em>Evenals vorige jaren is dankzij de sponsoren van Eveno Racing de toegang gratis, kom dus allen naar het circuit in Anerveen voor een prachtige dag motorsport in Gramsbergen.</em></strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong><em>Voor meer informatie: <a href="http://www.eveno-racing.nl/">www.eveno-racing.nl</a>&nbsp;&nbsp;</em></strong></p>

Lees het hele artikel

UNIV&Eacute; DAC ORGANISEERD RECREATIETOERNOOI

Geschreven op 19 mei 2013.

<p> &nbsp;</p> <p style="text-align:justify"> <strong><span style="font-family: Arial; font-weight: normal;">Dedemsvaart – Op dinsdagavond 21 mei organiseert de recreatiecommissie van volleybalvereniging Univé DAC het jaarlijks terugkerende recreantentoernooi voor gemengde teams. Voor deze editie hebben zich 15 teams aangemeld uit de regio. Het toernooi start om 19.15 uur in met een verwachte eindtijd van kwart over tien. De teams worden verdeeld over twee poules en waarbij elk team zes wedstrijden van zeventien minuten moet spelen. Na de gespeelde wedstrijden worden de prijzen uitgedeeld in het restaurant van sporthal de Citadel. Daarna zal het recreatieteam van Univé DAC/Sport2000 in het zonnetje worden gezet. Zij werden kampioen van de Vechtdal competitie 2012 – 2013. Commissielid Han Peters:‘Voor die competitie zijn we nog op zoek naar nieuwe teams. De vier Univé DAC recreatieteams zullen nog enkele weken in de hal trainen en gaan dan trainen en spelen op de beachvelden van Univé DAC@the Beach naast sporthal de Citadel.<o:p></o:p></span></strong></p>

Lees het hele artikel

Tweede Oldtimer Festival groot succes

Geschreven op 19 mei 2013.

<p> <img alt="" src="/resources/image/images/import/Nieuws/Oldtimer_Festival_Balkbrug_031.JPG" style="width: 450px; height: 300px; margin-left: 8px; margin-right: 8px; float: left;" /></p> <p> Stichting Oldtimer Festival Balkbrug kan terug kijken op een geweldig evenement. Zowel deelnemers als bezoekers kwamen massaal naar het terrein naast de Diamanthal. De bezoekers vergaapten zich aan alle oudheden wat er te zien was, en zwijmelden even terug in die (goede?) oude tijd. Je kon het niet bedenken wat er allemaal te zien was. Dat is ook het sterke punt van dit festival. Dat de zon verstek liet gaan weerhield de mensen niet toch te genieten in Balkbrug. De dag werd s”avonds muzikaal in de tent afgesloten. Op naar het volgend jaar. Want dit smaakt naar meer volgens de organisatie. &nbsp;</p>

Lees het hele artikel

Parcoursrecords tijden 18de Bouwbedrijf Beverwijkloop

Geschreven op 18 mei 2013.

<p> <img alt="" src="/resources/image/images/import/Bouwbedrijf_Beverwijkloop_174.JPG" style="width: 450px; height: 300px; margin-left: 8px; margin-right: 8px; float: left;" /></p> <p> De Stichting Duursport Promotie Balkbrug kan terug kijken op een geslaagde Bouwbedrijf Beverwijkloop. Doordat er nog meer wedstrijden in deze regio waren, en de weergoden niet echt goed weer in het vooruitzicht stelde, was het afwachten hoeveel atleten naar Balkbrug kwamen. De angst was ongegrond want de Bouwbedrijf Beverwijkloop heeft zich in die 18 jaar genesteld tussen de favoriete lopen. Zo kwamen er zelfs atleten uit België en Duitsland om hun km over het prachtige parcours af te leggen. Voor de jeugd waren er afstanden van 1200 en 1500 meter, terwijl voor de senioren er de 5000 en 10.000 meter lagen te wachten.</p> <p> &nbsp;Bij de meisjes -9 bleef de beker in Balkbrug, Madelief Lochtenberg stond &nbsp;op de hoogste trede. Bij de jongens -9 ging de beker naar Henrik Lindstrot uit Duitsland &nbsp;(4:19). Bij de meisjes +9 pakte Esmee Redder van SC Balkbrug voetbal met een tijd van 6:53 de titel. De overige winnaars waren -15 jaar meisjes Marlot Bruggink, jongens -15 Jur Logtenberg Balkbrug. Parcours record DVET 5000 METER Saskia Schutte19:35. Ook Ronny Agten wist bij de heren 50+&nbsp; zijn eigen parcours record te verbeteren &nbsp;(33.33). Bij de prijsuitreiking in Sporthal de Balk waren de woorden van Bram Beverwijk erg duidelijk. De loop mag dan onze naam dragen, maar zonder alle andere sponsoren, vrijwilligers en natuurlijk atleten was dit spektakel zeker niet mogelijk. Maar we zijn ook trost op onze speaker Henk Borgmeijer, die elk jaar weer van nummer 1 tot nummer laatst weet te motiveren om door te gaan. Maar ook zijn kennis van de atleten verbaast iedere een. Voor alle uitslagen kijk op&nbsp; <a href="http://www.duursportpromotiebalkbrug.nl/">www.duursportpromotiebalkbrug.nl</a> of <a href="http://www.uitslagen.nl/">www.uitslagen.nl</a></p> <p> &nbsp;</p>

Lees het hele artikel

Thuiszorg Carinova huldigde jubilarissen

Geschreven op 17 mei 2013.

<p> <img alt="" src="/resources/image/images/import/Nieuws/Thuiszorg_Carinova_huldigde_jubilarissen_148.JPG" style="width: 450px; height: 300px; margin-left: 8px; margin-right: 8px; float: left;" /></p> <p> Voor het eerst werden in een keer alle jubilarissen in 1 jaar van de teams &nbsp;Dedemsvaart en Balkbrug gehuldigd. Als locatie werd &nbsp;St. Vitus Party huis in Dedemsvaart gekozen. In totaal waren er 10 jubilarissen waarvan Alette Nijholt, Marieta Vogelzang, Alida van Dongen en Henriette van den Berg 25 jaar in diensverband waren. 12,5 jaar waren in dienst, Anita Stoeten, Diny Schans, Janny Kuipers, Agnes Meppelink, Dieneke Hakkers en Ellis Oldehinkel. Nadat de jubilarissen de felicitaties van hun collega’s in ontvangst hadden genomen, was het manager Paula Overkempe die een persoonlijk woord voor elke jubilaris had, waarin ze duidelijk liet blijken dat men bij Carinova trots is op hun personeel, en als men dan ook nog zo lang in dienst is geeft het wel aan dat wederzijds de verstandhouding heel goed is. Maar bij ons staat natuurlijk de cliënt boven alles. Vandaar ook later op de avond pas enkele medewerkers nog binnen kwamen, want we zijn een bedrijf dat 24 uur per dag klaar staat voor hun cliënten. Naast de lovende woorden waren er natuurlijk de gebruikelijke bloemen en cadeaus &nbsp;voor de jubilarissen. Maar ook de afzonderlijke teams bleken erg creatief met hun cadeaus die ze voor de jubilarissen hadden gemaakt. Er was toch ook nog een bloemetje voor een van de planners namelijk Margriet Nanning, zij was ook 12,5 jaar in dienst bij Carinova. &nbsp;Hierna was het tijd voor een &nbsp;gezamenlijk samen zijn onder het genot van een hapje en een drankje. De reactie van deze nieuwe opzet viel goed in de smaak. &nbsp;&nbsp;</p>

Lees het hele artikel

Samen eten in Chill Out

Geschreven op 17 mei 2013.

<p> <img alt="" src="/resources/image/images/import/Nieuws/Logo_Chill_Out.jpg" style="width: 462px; height: 300px; margin-left: 8px; margin-right: 8px; float: left;" /></p> <p> <strong>Vanaf dinsdag 21 mei gaan jongeren in jeugdsoos ChillOut! samen koken en eten. Naast bijvoorbeeld chillen en poolen kan er nu elke dinsdagavond ook samen worden gegeten. De jongeren doen zelf de inkopen en gaan dan ook zelf samen koken. Samen eten is natuurlijk heel gezellig en op deze manier leren de jongeren ook zelfstandig inkopen doen en koken! Iedereen vanaf 12 jaar is van harte welkom en kan voor €2,50 mee eten, wel moet je je voor dinsdagmiddag 17:00 opgeven.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> ChillOut! is de jeugdsoos voor jongeren in Dedemsvaart. Elke dinsdag en donderdag middag en avond is de soos geopend en kunnen de jongeren langs komen om te chillen, hun vrienden te ontmoeten of een potje te poolen. Elke woensdagavond is er voor de meiden vanaf 19:00 Girlz Only. Daarnaast zijn er op vrijdagavond ook regelmatig extra activiteiten. Vanaf dinsdag 21 mei kunnen de jongeren er ook samen eten. Het samen eten vindt elke dinsdag plaats vanaf 17:00 tot 19:30 uur. De kosten zijn €2,50, daar zit het eten en één consumptie naar keuze bij.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Het is wel belangrijk dat je je van te voren op geeft. Je kunt je opgeven door te mailen naar: <a href="mailto:j.v.d.meer@destuw.nl">j.v.d.meer@destuw.nl</a> of te bellen naar 06-33 70 37 49. Je kunt ook altijd naar de facebook pagina van ChillOut! gaan en je opgeven www.facebook.com/jeugdsooschillout &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p>

Lees het hele artikel

Finale avondvierdaagse toch nog droog

Geschreven op 16 mei 2013.

<p> <img alt="" src="/resources/image/images/import/Nieuws/Slot_avondvierdaagse_003.JPG" style="width: 450px; height: 300px; margin-left: 8px; margin-right: 8px; float: left;" /></p> <p> Vier dagen liepen vele wandelaars in en rond Dedemsvaart de avondvierdaagse. Over het algemeen waren de weergoden redelijk gezind. Maar op de slotavond waar toch nog vele extra wandelaars aan mee doen was de regen de grote spelbreker. Maar vaders, moeders en andere familieleden stonden toch massaal met paraplu langs finale route, om de wandelaars op hun manier te belonen met hun prestatie. Bloemen, snoep en een knuffel van opa of oma waren een van de vele beloningen. Dat Jubal nu door hun optreden de regen kon verdrijven blijft een raadsel, maar het was met de finale toch noch droog, zodat het toch nog een gezellige slot ronde door Dedemsvaart werd. &nbsp;&nbsp;</p>

Lees het hele artikel

UNIV&Eacute; DAC/SPORT 2000 WINNAAR VECHTDALCOMPETITIE

Geschreven op 16 mei 2013.

<p> <img alt="" src="/resources/image/images/import/Sport/Volleybal/2012_2013_RECR_SPORT_2000.jpg" style="width: 400px; height: 300px; margin-left: 8px; margin-right: 8px; float: left;" /></p> <p style="text-align:justify"> <strong><span style="font-family: Arial; font-weight: normal;">Dedemsvaart – Vorige week werden de laatste wedstrijden van de Vechtdalcompetitie verspeeld. Aan deze door de recreatiecommissie van volleybalvereniging Univé DAC georganiseerde competitie wordt deelgenomen door gemengde teams. Na veertien wedstrijden gedurende het seizoen 2012/2013 eindigde het&nbsp; team van Univé DAC/Sport 2000 op de eerste plaats met een voorsprong van twee punten op het recreatieteam van de Bevers uit Lemelerveld. De organisatoren van de Univé DAC/Vechtdalcompetitie Jaap van Goor en Han Peters&nbsp; keken met een goed gevoel terug op de afgelopen competitiewedstrijden. ‘Een seizoen zonder problemen en gaan we soepel om met verzoeken van teams die van datum willen wisselen’. Recreatieve teams die geïnteresseerd zijn in deelname aan de Vechtdalcompetitie kunnen contact op nemen met Jaap van Goor (0523-613756). De eindstand van de Vechtdalcompetitie 2012-2013: 1. Univé DAC/Sport 2000 14-41, 2. De Bevers/Lemelerveld 14-39, 3. </span></strong><strong><span lang="EN-US" style="font-family: Arial; font-weight: normal;">SetUp/Balkbrug 14-35, 4. Univé DAC/Schoonebeek Accountants &amp; Adviseurs, 5. Rekla 2000/Hardenberg 14-29, 6. </span></strong><strong><span style="font-family: Arial; font-weight: normal;">Univé DAC/DA Evelyn Drent, 7. Univé DAC/Heering Vastgoed 14-13, 8. De Zwaluwen/Gramsbergen 14-11: Foto Bron<o:p></o:p></span></strong></p>

Lees het hele artikel

LEF geeft thema voorstelling in Gashouder podium

Geschreven op 16 mei 2013.

<p> <img alt="" src="/resources/image/images/import/Nieuws/poster_Bijzondere_Boekenberg.jpg" style="width: 224px; height: 300px; margin-left: 8px; margin-right: 8px; float: left;" /></p> <p> Op 2 juni aanstaande is er een thema voorstelling van Lef. Het is een familievoorstelling gericht op basisschool leerlingen. 2013 is het jaar van het voorlezen en LEF speelt daarop in met een bijzondere voorstelling voor de jeugd. De repetities zijn in volle gang en de gezonde spanning neemt toe. Op 2 juni om 14.00 uur staat de voorstelling op de planken van de Gashouder in Dedemsvaart. En dat belooft een heerlijke middag te worden!</p> <p> Het stuk is door Ursula Veenstra en Ans Derksen geschreven en zij verzorgen ook de regie. De voorstelling geeft een verrassende blik op de keuzes waar jongeren vaak voor staan, de spelcomputer of een boek.</p> <p> Een mooie gelegenheid om met kinderen, kleinkinderen etc. naar het mooie Gashouder theater te gaan. De prijs hebben we laag gehouden zodat het eerder mogelijk is om met het hele gezin te komen. Het leven is immers al duur genoeg.</p>

Lees het hele artikel

Fundering MFC gestort

Geschreven op 16 mei 2013.

<p> <img alt="" src="/resources/image/images/import/Nieuws/Fundering_MFC_gestort_006.JPG" style="width: 450px; height: 300px; margin-left: 8px; margin-right: 8px; float: left;" /></p> <p> Donderdag werden met behulp van een betonpomp en vele betonauto’s in totaal ruim 115 kuub beton gestort. Waar men vroeger weken met bezig waren werd nu in ruim een halve dag de klus geklaard. Terwijl medewerkers van Van Dijk bouw met beleid het beton in de PS kist stort, waren de installateurs al bezig met het aanleggen van riolering en verwarming. Als alles wat onder de vloer komt klaar is worden de kanaalvloeren op de fundering gelegd. De eerste vloeren liggen inmiddels al op het bouwterrein. Zodat men&nbsp; nu in tempo verder kan. &nbsp;</p>

Lees het hele artikel

Harry Hulleman neemt afscheid als voorzitter CV de Venekloeten

Geschreven op 16 mei 2013.

<p> <img alt="" src="/resources/image/images/import/Nieuws/Harry_Hulleman_neemt_afscheid_als_voorzitter_van_de_Venekloeten_003.JPG" style="width: 450px; height: 300px; margin-left: 8px; margin-right: 8px; float: left;" /></p> <p> Op de ledenvergadering van Carnavals vereniging de Venekloeten kon voorzitter Harry Hulleman een kleine 30 leden verwelkomen. De rest van de ruim 350 leden tellende vereniging waren misschien wel bij de wandelvierdaagse om zo als loopgroep volgend jaar goed voorbereid bij de optocht aanwezig te zijn, was een reactie van een lid met een &nbsp;knipoog. Opvallend is wel dat tijdens het carnaval&nbsp; men uitbundig van zich laat horen, maar op de ledenvergadering werd alles serieus afgehandeld. Natuurlijk kwamen nog wel leuke anekdotes tijdens de terugblik naar voren. Na een kleine pauze kwam de bestuursverkiezing aan de orde. Unaniem werden&nbsp; Sander van Zijl en Adriaan Hofman&nbsp; herkozen. Maar hoogte punt was wel dat Harry Hulleman na 2 jaar de voorzittershamer overdroeg aan Anne van den Berg. Niet dat Harry het na 2 jaar al voor gezien hield, maar hij had de voorzittershamer bij gebrek aan een voorzitter tijdelijk ter hand genomen. Maar Harry heeft in al die jaren dat hij lid is, binnen de vereniging&nbsp; vele taken vervuld. Hij dankte de aanwezig voor het gestelde vertrouwen in hem. Hierna&nbsp; mocht Anne voor het eerst de voorzittershamer gebruiken. Hij hoopte dat hij in de toekomst als goede voorzitter te functioneren. Als nieuwkomer kwam Saskia Geuke in het bestuur. Bij de rondvraag kwam Harry Redder met het schokkende nieuws, dat hij vond dat het jaarlijkse eier gooien met Pasen wel wat meer aandacht verdiende.</p> <p> Hierna sloot de nieuwe voorzitter de vergadering.</p>

Lees het hele artikel

Regionale steun voor Veldzicht

Geschreven op 15 mei 2013.

<p> <img alt="" src="/resources/image/images/import/Nieuws/Massale_steun_voor_Veldzicht_054.JPG" style="width: 450px; height: 300px; margin-left: 8px; margin-right: 8px; float: left;" /></p> <p> De stille tocht tegen het sluiten van&nbsp; Veldzicht in Balkbrug kreeg woensdag vanuit de wijde regio steun. Voorzitter Henk Hof van Plaatselijk Belang Balkbrug kon op de parkeerplaats van uitgaanscentrum Takens een kleine 1000 protesterende mensen toe spreken. Een ieder beseft dat de gevolgen van Teeven om Veldzicht te sluiten niet bij de grens van Balkbrug ophoud. Dit word de doodsteek voor vele mensen en niet alleen in Balkbrug waren de worden van Hof. Hierna vertrok men in optocht door Balkbrug richting het parkeerterrein van Veldzicht. Ook Plaatselijk belang Dedemsvaart liep met een spandoek mee in de stoet. Aangekomen op de parkeerplaats richtte enkele mensen zich tot de menigte waaronder burgemeester Peter Snijders en tweede Kamerlid van het CDA Agnes Mulder, want ook de politiek staat niet achter de ideeën van Teeven. Over een ding waren alle sprekers het eens, we zijn tros dat jullie zo massaal hier na toe zijn gekomen. De avond werd afgesloten&nbsp; met diverse artiesten. &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p>

Lees het hele artikel

Band Kayak dendert door Nederland en Belgi&euml;

Geschreven op 15 mei 2013.

<p> <img alt="" src="/resources/image/images/import/Kayak_toert_door_Nederland_008.JPG" style="width: 450px; height: 300px; margin-left: 8px; margin-right: 8px; float: left;" /></p> <p> De naam&nbsp;Kayak&nbsp;heeft als band al lang zijn sporen verdiend, maar dat de band heden ten dage nog volle zalen trekt is geen wonder. Door verjonging is zeker de kwaliteit niet minder maar eerder beter geworden. De band bestaat momenteel uit&nbsp;&nbsp;<strong>Cindy Oudshoorn (zang), die jaren hier in Dedemsvaart heeft gewoond</strong>,&nbsp;Edward&nbsp;Reekers&nbsp;(zang)&nbsp;(, Hans&nbsp;Eijkenaar&nbsp;(&nbsp;Drums&nbsp;), Jan van&nbsp;Olffen&nbsp;(bas), Joost&nbsp;Vergoossen&nbsp;(gitaar), Rob&nbsp;Vunderink&nbsp;( gitaar/zang)&nbsp;en Ton&nbsp;Scherpenzeel&nbsp;(toetsenist/componist&nbsp;en medeoprichter van&nbsp;Kayak)&nbsp;Allen hebben een onderbouw op muziek gebied waar vele&nbsp; nationale artiesten jaloers op kunnen zijn.&nbsp;In Hilversum weten ze ook echt wel dat KAYAK er nog volop is, maar het is wel jammer dat de muziek van de verjongde&nbsp;Kayak&nbsp;van nu, bijna niet gedraaid wordt en die symfonische rock van de&nbsp;Kayak&nbsp;van nu is zo ontzettend goed. Op&nbsp;initiatief&nbsp;van Cor Oudshoorn&nbsp;werd&nbsp;er&nbsp;contact gezocht met transportbedrijf&nbsp;Oegema&nbsp;uit Dedemsvaart,&nbsp;met als resultaat dat&nbsp;Sibbele&nbsp;Oegema&nbsp;bereid was&nbsp;om&nbsp;op een van zijn ruim&nbsp;170 vrachtwagens&nbsp;een grote poster van&nbsp;Kayak&nbsp;te plaatsen, en deze&nbsp;een jaar lang&nbsp;van Groningen naar Antwerpen en&nbsp;visa&nbsp;versa te laten rijden. Dinsdag kwamen de trotse ouders een kijkje nemen bij het bedrijf, waar nog volop gewerkt wordt&nbsp;om het op de weg te krijgen. Woensdag ging Kayak de weg op. Maar een ding is zeker&nbsp; Cindy en de band&nbsp;Kayak&nbsp;maken dit jaar extra kilometers.</p> <p> Voor meer info kijk op&nbsp;<a href="http://www.kayakonline.nl/">www.kayakonline.nl</a></p>

Lees het hele artikel

Band Kayak dendert door Nederland en Belgi&euml;

Geschreven op 15 mei 2013.

<p> <img alt="" src="/resources/image/images/import/Muziek/Kayak_toert_door_Nederland_008.JPG" style="width: 450px; height: 300px; margin-left: 8px; margin-right: 8px; float: left;" /></p> <p> De naam&nbsp;Kayak&nbsp;heeft als band al lang zijn sporen verdiend, maar dat de band heden ten dage nog volle zalen trekt is geen wonder. Door verjonging is zeker de kwaliteit niet minder maar eerder beter geworden. De band bestaat momenteel uit&nbsp;&nbsp;<strong>Cindy Oudshoorn (zang), die jaren hier in Dedemsvaart heeft gewoond</strong>,&nbsp;Edward&nbsp;Reekers&nbsp;(zang)&nbsp;(, Hans&nbsp;Eijkenaar&nbsp;(&nbsp;Drums&nbsp;), Jan van&nbsp;Olffen&nbsp;(bas), Joost&nbsp;Vergoossen&nbsp;(gitaar), Rob&nbsp;Vunderink&nbsp;( gitaar/zang)&nbsp;en Ton&nbsp;Scherpenzeel&nbsp;(toetsenist/componist&nbsp;en medeoprichter van&nbsp;Kayak)&nbsp;Allen hebben een onderbouw op muziek gebied waar vele&nbsp; nationale artiesten jaloers op kunnen zijn.&nbsp;In Hilversum weten ze ook echt wel dat KAYAK er nog volop is, maar het is wel jammer dat de muziek van de verjongde&nbsp;Kayak&nbsp;van nu, bijna niet gedraaid wordt en die symfonische rock van de&nbsp;Kayak&nbsp;van nu is zo ontzettend goed. Op&nbsp;initiatief&nbsp;van Cor Oudshoorn&nbsp;werd&nbsp;er&nbsp;contact gezocht met transportbedrijf&nbsp;Oegema&nbsp;uit Dedemsvaart,&nbsp;met als resultaat dat&nbsp;Sibbele&nbsp;Oegema&nbsp;bereid was&nbsp;om&nbsp;op een van zijn ruim&nbsp;170 vrachtwagens&nbsp;een grote poster van&nbsp;Kayak&nbsp;te plaatsen, en deze&nbsp;een jaar lang&nbsp;van Groningen naar Antwerpen en&nbsp;visa&nbsp;versa te laten rijden. Dinsdag kwamen de trotse ouders een kijkje nemen bij het bedrijf, waar nog volop gewerkt wordt&nbsp;om het op de weg te krijgen. Woensdag ging Kayak de weg op. Maar een ding is zeker&nbsp; Cindy en de band&nbsp;Kayak&nbsp;maken dit jaar extra kilometers.</p> <p> Voor meer info kijk op&nbsp;<a href="http://www.kayakonline.nl/">www.kayakonline.nl</a></p>

Lees het hele artikel

FCC de Vaart pakt draad weer op

Geschreven op 14 mei 2013.

<p> <img alt="" src="/resources/image/images/import/Sport/Overige sporten/FCC_de_Vaart_pakt_draad_weer_op__006.JPG" style="width: 450px; height: 300px; margin-left: 8px; margin-right: 8px; float: left;" /><span style="font-size: 12pt;">Wie denkt dat het bestuur en leden en niet te vergeten de vrijwilligers van de fietscross club de Vaart op hun lauweren gaan rusten hebben het wel mis. Na de op alle fronten geslaagde BMX top competitie was het dinsdag al weer gewoon een trainingsdag. Natuurlijk kwamen nog wel enkele pijntjes bij de crossers naar boven, en de vermoeide ogen van de mensen achter de schermen spraken boekdelen. Maar we gaan weer gewoon verder was de reactie. Uit rusten staat op dit moment niet in ons woorden boek was het antwoord. Komende weekend zij de NK kampioenschapen in Ommen. Voor meer info kijk op. <a href="http://www.debissinghcrossers.nl/">www.debissinghcrossers.nl</a></span></p>

Lees het hele artikel

Container MC de Mijlentellers gepimpt door leerlingen

Geschreven op 14 mei 2013.

<p> <img alt="" src="/resources/image/images/import/Nieuws/Container_MC_de_Mijlentellers_gepimpt_door_leerlingen_002.JPG" style="width: 450px; height: 300px; margin-left: 8px; margin-right: 8px; float: left;" /></p> <p> Motorclub de mijlentellers had inspiraties opgedaan bij de toiletgebouwen bij de Kotermeerstal. Zo zou onze container voor de opslag er ook uit moeten zien was hun reactie.</p> <p> Men zocht contact met het Vechtdal College in Dedemsvaart, die ook de toiletgebouwen had gepimt. In het kader van buitenschoolse activiteiten hadden 7 leerlingen zich aangemeld om op hun vrije middag te laten zien wat ze in huis hadden. Als begeleidster van het Vechtdal College benaderde Meta Wielink de Zwolse artiest Reinier Ganzevoort om de leerlingen met steun en tips bij te staan om de container een mooi en gezellig aanblik te geven. MC de Mijlentellers zorgde voor de verf, en natuurlijk ontbrak het drinken ook niet. Maar door het weer en enkele kleuren verf die niet voldoende aanwezig waren ik de achterkant niet helemaal afgekomen. Maar Reinier heeft belooft dat hij het binnenkort af zal maken. Aan de zijkant pronkt nu een prachtige motor, en aan de achterkant komt het logo van de Mijlentellers. Tussentijds bewonderde Meta, Reinier en Herman de Bruin (MC de Mijlentellers) het kunstwerk. Wat zeker een aanwinst voor de vereniging is.</p>

Lees het hele artikel

Week van de techniek 2013 zit erop

Geschreven op 14 mei 2013.

<p> <img alt="" src="/resources/image/images/import/Nieuws/Week_van_de_techniek_2013_zit_erop__005.JPG" style="width: 450px; height: 300px; margin-left: 8px; margin-right: 8px; float: left;" /></p> <p> Een zeer geslaagde samenwerking tussen het bedrijfsleven (27 deelnemende bedrijven): het voortgezet onderwijs VMBO en MBO, RTC Hardenberg, de Koepel en de Gemeente Hardenberg om basisschoolleerlingen (groep 7) van 28 deelnemende scholen met +/- 750 leerlingen te laten zien wat techniek inhoudt en hoe er samengewerkt kan worden vanuit opleiding naar het bedrijfsleven.</p> <p> Tijdens de opening hadden een dertiental scholen een tweetal razende reporters afgevaardigd met pen, papier, fototoestel of laptop om de aanwezige afgevaardigden van bedrijven, scholen, gemeente te interviewen en vast te leggen om een reportage van te maken.</p> <p> Een elftal scholen hadden mooie reportages ingeleverd waarvan de 2 reporters t.w. Selma Elhalawany en Hannah ter Weerde van c.b.s. de Regenboog uit Dedemsvaart als beste uit de bus kwamen. In hun verslag waren alle facetten die bij de opening waren uitgevoerd het best benoemd. Aan deze school is een oorkonde uitgereikt die is ondertekend door burgemeester Snijders en er zijn een tweetal lego techniekspellen overhandigd, dit is uitgereikt door het team wat de week van de techniek gezamenlijk organiseert aan de 2 klassen (t.w. +/- 75 kinderen) met een hapje en een drankje.</p> <p> Een zeer geslaagd evenement om volgend jaar weer te organiseren voor het basisonderwijs en ook het voortgezet onderwijs. De grote drijfveren van de week van de techniek Margriet Berents, Eric van Asten en Tinus de Vries kregen van de leerlingen een daveren applaus.&nbsp;</p>

Lees het hele artikel

Joop Munsterman naar SCD&rsquo;83:

Geschreven op 13 mei 2013.

<p> <span style="font-size: 12pt;">De preses van FC Twente Joop Munsterman komt donderdag 30 mei naar SCD’83 hij is dan de gastspreker op de jubileumavond in het clubgebouw die wordt gehouden in het kader van het 30 jarig bestaan van de zaterdagclub. De avond begint om 20.00 uur en is voor de leden, sponsoren, donateurs en genodigden</span></p>

Lees het hele artikel

Veel pech voor Ernst Dubbink tijdens de IDM van Zolder

Geschreven op 12 mei 2013.

<p> <img alt="" src="/resources/image/images/import/Sport/Motor Sport/Ernst_Dubbink_moto3.JPG" style="width: 450px; height: 300px; margin-left: 8px; margin-right: 8px; float: left;" /></p> <p> Afgelopen donderdag vertrokken Ernst Dubbink richting België voor de eerste wedstrijd van het seizoen, hier stonden hij als gastrijder, aan de start voor het Duitse IDM kampioenschap. Hij had eenmaal eerder op het circuit Zolder gereden maar dit was een tijd geleden, dat was namelijk nog op de Yamaha TZR in de Junior Cup, het circuit was dus relatief nieuw voor hem. Na de nodige youtube filmpjes te hebben bekeken, kon Ernst op de donderdag avond nog een paar rondjes fietsen en zat de lay-out van het circuit weer in mijn hoofd.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Voor de vrijdag stonden drie vrije trainingen op het programma. Vlak voor de eerste vrije training begon het licht te regenen. Gelukkig zette de regen niet door en konden we gewoon met slicks het circuit op. Alles voelde direct goed, het was nog wat zoeken naar de ideale lijn maar deze kwam ronde naar ronde beter op z’n plaats. Voor het begin van de tweede vrije training moesten we geduld hebben. Het hele circuit had te kampen met een elektrische storing waardoor alles uitliep. Toen de lampen in de pitboxen weer begonnen te branden konden we de baan op. Ernst had zijn ritme snel te pakken en reed ronde na ronde wat van zijn tijd af, totdat de motor te warm werd en ik de pitstraat op moest zoeken. Hier bleek dat we te maken hadden met een technisch probleem. Eenmaal in de pitbox bleek de schade te groot en moest het motorblok verwisseld worden. Het nieuwe motorblok moest alleen opgehaald worden uit Nieuwleusen, dus ben ik meteen samen met Robert in de auto gesprongen en richting Nederland gereden voor een nieuw blok.</p> <p> &nbsp;</p> <p> De volgende ochtend stond de motor weer gereed voor de eerste kwalificatie. Hij had de snelheid er meteen inzitten en reed in het vierde rondje al een 1.43.9, wat goed was voor een 5<sup>de </sup>startplaats. De ronden daarop bleef hij in de 1.44 laag hangen waardoor Ernst weer een paar plaatsen toe moest geven en uiteindelijk op een 9<sup>de</sup> startpositie uitkwam.</p> <p> Voor de tweede kwalificatie begon het te regen en werden de regenbanden gemonteerd. Een tijdverbetering zat er niet maar voor het gevoel en de afstelling gingen we naar buiten. In de tweede ronde sloeg het noodlot weer toe en begaf de motor het voor de tweede keer. De schade was te groot voor reparatie. Waardoor we geen andere keuze hadden om een punt achter het weekend te zetten en richting huis te vertrekken.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Al met al een weekend om snel te vergeten. Ernst zat goed op de motor, echter is en blijft motorsport een mechanische sport. Iets wat je niet altijd in de hand hebt…</p> <p> Hopelijk heeft het team voor de volgende race IDM Oschersleben op 15 en 16 Juni meer geluk!</p> <p> &nbsp;</p> <p> Groetjes,</p> <p> Ernst #61</p> <div id="ckimgrsz" style="left: 8px; top: 0px;"> <div class="preview"> &nbsp;</div> </div>

Lees het hele artikel

BMX fietscross top in Dedemsvaart

Geschreven op 12 mei 2013.

<p> <img alt="" src="/resources/image/images/import/Sport/BMX_wedstrijden_FCC_Dedemsvaart_014.JPG" style="width: 450px; height: 300px; margin-left: 8px; margin-right: 8px; float: left;" /></p> <p> Zaterdag en zondag stond Dedemsvaart in het teken &nbsp;BMX top competitie. De organisatie was in handen van FCC Devaart. Ook vele leden van deze vereniging kwamen aan de start. De hele top van Nederland was bijna aanwezig. Organisatorisch had de vereniging door de vele vrijwilliger alles goed geregeld. Ook de campings en middenstand profiteren van dit grote sportgebeuren. Er waren vele rijders die al 14 dagen hier ergens op de camping stonden. En natuurlijk op de baan gingen trainen. Al met al een compliment voor de organisatie, waar zeker Remon Brink de wedstrijden op geweldige manier versloeg. Voor uitslagen kijk op.</p> <p> <a href="http://www.fccdevaart.nl/">www.fccdevaart.nl</a></p>

Lees het hele artikel

Duntep Racing Team succesvol op koude en natte Varsselring

Geschreven op 12 mei 2013.

<p> <img alt="" src="/resources/image/images/import/Sport/Motor Sport/Hengelo_12Mei_4.JPG" style="width: 458px; height: 300px; margin-left: 8px; margin-right: 8px; float: left;" /></p> <p> Afgelopen weekend ging eindelijk het wedstrijdseizoen voor het gehele Duntep Racing Team van start.</p> <p> Nadat Danny de Boer de seizoensstart maakte tijdens het WK Superbike in Assen, ging dit weekend ook de supersport klasse van start voor het Nederlands kampioenschap voor Arjan Tiemens.</p> <p> &nbsp;</p> <p> De supersportklasse beet het spits af met de eerste kwalificatie, Arjan Tiemens kreeg de opdracht mee om rustig aan op te bouwen.&nbsp; Het was voor Arjan al weer een aantal weken geleden met een vrije training op Assen en al bijna twee maanden na de voorjaarstraining in Spanje. Geleidelijk aan werd de ronde snelheid opgebouwd en inmiddels met een 10<sup>e</sup>&nbsp; plaats in de tussenstand begon het te regenen en waren snellere tijden niet meer mogelijk.</p> <p> Direct achter de supersport klasse was de Superbike klasse aan de beurt.&nbsp; De banden keuze was niet moeilijk en Danny de Boer liet de concurrentie op grote achterstand met een voorsprong van 6 seconden op de tweede man Nigel Walraven.</p> <p> &nbsp;</p> <p> In de middag was het zeer wisselend weer en de bandenkeuze ging een cruciale rol spelen.</p> <p> De supersportklasse ging ook in de middag weer als eerste de tweede kwalificatie verrijden, door de natte baan wist geen van de rijders de tijd vanuit de eerste kwalificatie te verbeteren en mag Arjan de wedstrijd aanvangen vanaf de 10<sup>e</sup> startplaats.</p> <p> &nbsp;</p> <p> De Superbike klasse ging van start op een opdrogende baan een gok om eerst uit te gaan op een regenband pakte verkeerd uit, in de opwarmronde besloot Danny binnen te komen en te wisselen voor een droog weer band.&nbsp; Met een ingekorte tweede kwalificatie werd het heel krap voor Danny om in een goede opbouw te komen, Danny wist zijn tempo goed op te bouwen echter was het moeilijk om een vrije ronde te creëren inmiddels met een eerste plaats was het doel om een nog snellere ronde te rijden, gestoord door een andere rijder mislukte dit en wist Peter Schalken hiervan te profiteren door de pole te veroveren met ronde tijd die dertienhonderdste van een seconde sneller was dan de rondetijd van Danny.&nbsp;&nbsp; Danny baalde dan ook verschrikkelijk dat het strijdplan was mislukt en hij weliswaar wel van de eerste rij mag vertrekken maar niet van de pole.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Zondag ochtend was het tijdens de warming up wel droog maar de temperatuur was dusdanig laag&nbsp;</p> <p> dat er weinig conclusies aan de verreden tijden kunnen worden verbonden.&nbsp;</p> <p> Na een lange dag wachten was het om kwart over vier aan Danny de Boer om als eerste Duntep coureur van start te gaan.&nbsp; Een iets mindere start ging Danny als derde na de eerste bocht het lange rechte eind op achter Nigel Walraven en de van pole gestarte Peter Schalken. Walraven pakte gelijk een voorsprong en Danny ging in gevecht met Peter schalken voor een tweede plaats . In de tweede ronde wist Danny de tweede plaats over te nemen en het race tempo op te voeren met constante snelle ronde tijden en zelfs ondanks de slechtere weersomstandigheden de ronde tijd van vorig jaar nog weer te verbeteren om in de achtste ronde de ten Kate getunede&nbsp; Duntep Honda voorbij de Suzuki van Walraven te sturen en de voorsprong uit te bouwen. Danny&nbsp; kon gecontroleerd de laatste ronden rijden en zijn eerste overwinning van het seizoen vieren en de leiding in het Kampioenschap aan te voeren .</p> <p> &nbsp;</p> <p> <em>Danny de Boer: </em></p> <p> <em>Ondanks mijn mindere start waardoor ik een plaats verloor kon ik vrij snel in de race de tweede plaats veroveren en mijn race tempo vinden.&nbsp; Na het gat te hebben gedicht naar de snel gestartte Nigel Walraven was het voor mij even aftasten waar de minder sterke punten van Nigel en kon ik als snel passeren en de voorsprong uitbouwen en gecontroleerd&nbsp; naar de eindstreep rijden. </em></p> <p> &nbsp;</p> <p> Na de slagroom op het toetje door de overwinning van Danny was het aan Arjan Tiemens om het in de supersport race war te maken.</p> <p> De start van Arjan was zeer goed en door de schermutselingen in de eerste bocht waar Arjan gelukkig tussendoor manoeuvreerde&nbsp; ging hij als zevende het rechte eind op , echter werd de race door een rode vlag situatie beëindigd. Een herstart volgde met een ingekorte race over negen ronden.</p> <p> Met een dreigende regenbui werd de start vertraagd met vijf minuten om uiteindelijk met zonneschijn van start te gaan. Ondanks dat er weer een valpartij was in de eerste ronde had dit geen invloed op de strijd. Arjan verloor in deze ronde een plaatsen maar wist zich te herpakken en een tweetal verloren posities weer te heroveren. Een verder opruk naar voren werd wreed verstoord door het weer, het begon voor de zoveelste keer dit weekend weer eens te regenen en de wedstrijdleiding moest besluiten om drie ronden voor het einde de wedstrijd te staken.</p> <p> Arjan was in de voorgaande ronde als zevende&nbsp; start/finish gepasseerd en deze plaats was bepalend voor de uitslag. Van te voren was de doelstelling een plaats bij de eerste tien en met een zevende plaats kunnen we tevreden terugkijken</p> <p> &nbsp;</p> <p> <em>Arjan Tiemens:</em></p> <p> <em>Gelukkig kon ik bij de eerste start de schermutselingen om de posities ontwijken en niet betrokken bij de valpartij. Na de herstart welke iets minder goed verliep kon ik goed volgen. Door het verliezen van de kneeslider&nbsp; in de eerste ronde werd ik even verrast bij het insturen van de volgende bocht, even wennen&nbsp; aan de ontstane situatie kostte mij twee plaatsen. Ik kon mij gelukkig herpakken en de verloren plaatsen weer heroveren. Jammer dat de race moest worden afgebroken wegens de hevige regenbui anders had ik denk ik nog verder naar voren kunnen komen. Maar ben tevreden met het behaalde resultaat.</em></p> <p> &nbsp;</p> <p> Volgend weekend gaat het team van start tijdens de pinksterraces op het Paalgraven circuit in Oss.</p> <p> Dit straten circuit op het industrieterrein is&nbsp; de laatste in de cyclus van de stratencircuits.&nbsp;foto's: fotografie Oeds Zandstra</p>

Lees het hele artikel

Meimarkt op vrijdag trekt ook veel bezoekers

Geschreven op 10 mei 2013.

<p> <img alt="" src="/resources/image/images/import/Nieuws/Mei_markt_010.JPG" style="width: 450px; height: 300px; margin-left: 8px; margin-right: 8px; float: left;" /></p> <p> Voor de tweede keer werd dit jaar de Meimarkt op vrijdag gehouden. Overdag was het zeker erg druk, maar in de avonduren was het toch wat rustiger. Gezien zondag Moederdag is zou je verwachten dat ook s’avonds het winkelend publiek wel zou komen. Maar tegen 20.15 was het al opvallend rustig. Er waren wel vaak reacties dat men de kermis miste, maar ook de bloemenverkoop vanuit de vrachtwagen werd gemist. Misschien dat men &nbsp;in de toekomst hier op in kan spelen.. Maar de opzet was zeker een pluim waard.&nbsp;</p>

Lees het hele artikel

Bouwbedrijf Beverwijk gebruikt maar bespaart ook energie

Geschreven op 10 mei 2013.

<p> <img alt="" src="/resources/image/images/import/Sport/Jeugd_verkent_parcours_Beverwijkloop_001.JPG" style="width: 450px; height: 300px; margin-left: 8px; margin-right: 8px; float: left;" /></p> <p> Voor de 18<sup>de</sup> keer staat op 18 mei de Beverwijkloop in Balkbrug&nbsp; op het programma.</p> <p> De organisatoren van Stichting Duursportpromotie&nbsp; Balkbrug en bouwbedrijf Beverwijk steken veel energie en tijd in dit jaarlijks terugkomend spektakel. Zo gingen een aantal bestuursleden woensdag met een groep jongeren al vast de spieren los maken &nbsp;voor de komende editie. Bram Beverwijk kijkt lachend toe en zegt. Hoe is het toch mogelijk op dit moment steekt ons bedrijf energie in de sport, en dagelijks zijn we door middel van zonnen energie bezig de mensen energie te laten besparen. Want we zijn op dat gebied zeker heel goed bezig.</p> <p> Maar nu kijken we uit naar de&nbsp; 18<sup>de</sup>&nbsp; Bouwbedrijf&nbsp; Beverwijkloop, en hopen dat er veel deelnemers op afkomen. Bij de voorinschrijving zijn al een groot aantal Belgische atleten die aan de start zullen verschijnen, maar ook de Nederlandse top zal naar balkbrug komen. Zo krijgt dit spektakel een internationaal tintje. Het hele gebeuren wordt door speaker Henk Borgmeijer op deskundige manier aan elkaar gepraat. &nbsp;</p> <p> Voor een vlot verloop worden de deelnemers gevraagd om vooraf via <a href="http://www.inschrijven.nl/">www.inschrijven.nl</a> aan te melden(dat geeft extra korting).</p> <p> EHBO, douches en pendeldiensten zijn aanwezig.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Alle info is te lezen op <a href="http://www.duursportpromotiebalkbrug.nl/">www.duursportpromotiebalkbrug.nl</a></p>

Lees het hele artikel

TT KRIJGT NOG EEN FESTIVAL

Geschreven op 10 mei 2013.

<p> <img alt="" src="/resources/image/images/import/Nieuws/ballonnen.jpg" style="width: 451px; height: 300px; margin-left: 8px; margin-right: 8px; float: left;" /></p> <p> “<strong>TT Balloon Festival</strong>” is de naam van het nieuwe evenement dat in het kader van de Dutch TT op woensdag 26 juni 2013 wordt gehouden. Diverse grote ballonnen zijn te bewonderen op de parkeerplaatsen aan de noordkant van het TT Circuit Assen, direct naast de TT Hall.<br /> Publiekstrekkers daarbij zijn natuurlijk de “special shapes”, waaronder de schitterende Garfield van bijna 40 meter hoogte. De TT Hall is de uitvalbasis van dit GRATIS gezinsevenement. Er zijn arrangementen samengesteld, om het de ballonvaarders en hun gasten zo plezierig mogelijk te maken. De grote luchtballonnen kunnen vanwege de thermiek alleen ’s morgens vroeg of ’s avonds opstijgen en varen. Maar er zijn vanaf 17.00 uur.al verschillende luchtvaart gerelateerde activiteiten. Zo zijn er modelballonnen van ca. 7 meter grootte, waarmee instructie gegeven wordt en waarmee uitgelegd wordt hoe het varen met een ballon werkt. Maar ook is er een inloopballon; als bezoeker loop je letterlijk de ballon in. De organisatie is daarnaast bezig met het opzetten van verschillende workshops en demonstraties.<br /> <br /> Naar verwachting gaat komende week de nieuwe website de lucht in. <a href="http://www.ttballoonfestival.nl/">www.ttballoonfestival.nl</a>. Op deze website staat het volledige programma, de laatste nieuwtjes en kunnen ballonvaarders en mensen die mee willen varen, zich inschrijven.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Het TT Balloon Festival past in de filosofie van het TT Circuit Assen om aan de Dutch TT een aantal breedschalige evenementen toe te voegen. De TT Run, het TT Festival, maar ook het stuntprogramma tijdens de wedstrijddag van de TT op 29 juni zijn daar andere voorbeelden van.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Foto: Bron&nbsp;</p>

Lees het hele artikel

Rijvereniging Avereest kijkt terug op een geslaagd concours hippique

Geschreven op 09 mei 2013.

<p> <img alt="" src="/resources/image/images/import/Sport/Balkbrug_in_teken_van_80ste_keer_concours_hippique_Donderdag_018.JPG" style="width: 450px; height: 300px; margin-left: 8px; margin-right: 8px; float: left;" /></p> <p> Twee dagen werd er op hoog&nbsp;niveau&nbsp;op paardensport gebied in Balkbrug gestreden.</p> <p> De 85 jarige Rijvereniging Avereest had een groot programma opgezet, waar vele paardensport onderdelen te zien waren. Ook de weergoden waren goed gezind. Daardoor kwam er veel publiek naar Balkbrug. Het bestuur&nbsp;verraste&nbsp;een aantal trouwe leden van de ver. ter gelegenheid van hun 85 jarig bestaan met lovende woorden en een bloemetje. Deze mensen hebben (en doen het nog) vele jaren gesteund. Op naar de 100.</p>

Lees het hele artikel

Harten 10 topattractie bij Oldtimer Festival Balkbrug

Geschreven op 09 mei 2013.

<p> <img alt="" src="/resources/image/images/import/Nieuws/Oltimerfestival_Balkbrug_009.jpg" style="width: 451px; height: 300px; margin-left: 8px; margin-right: 8px; float: left;" /></p> <p> BALKBRUG – Na een hele dag vol gemoedelijke sfeer hoopt de organisatie van het Oldtimer Festival Balkbrug het evenement op grootse wijze af te sluiten. ‘Wij hebben ’s avonds vanaf 20.00 uur een geweldige muzikale avond met onder meer dj Heije Haken en het muzikale duo Harten 10 uit Dalfsen, aanstormende talenten die voor veel sfeer zullen zorgen in onze grote feesttent.’ De muzikale keuze is duidelijk anders dan tijdens de eerste editie. ‘Wij willen de hele dag door een gezellige sfeer hebben voor jong en oud, voor iedereen’, vertelt Dirk Wegstapel. ‘Tijdens het tentfeest, waarvoor een entree geldt van € 10,- p.p., moet de typische saamhorigheid van Balkbrug en omgeving naar voren komen. Ons kent ons en samen maken we het gezellig.’&nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> Harten 10 heeft net een nieuwe single uitgebracht en zal deze met veel plezier aan het publiek in Balkbrug ten gehore brengen. ‘We hopen dat we evenals vorig jaar mooi weer hebben. Niet alleen ’s avonds, maar ook overdag want we hebben enorm veel moois dat we graag willen laten zien’, vervolgt Dirk enthousiast. ‘We hebben nu al meer dan 300 toezeggingen van oldtimers. Diverse verenigingen die vorig jaar een kijkje kwamen nemen, hebben toegezegd met de hele vereniging naar Balkbrug te komen. Green Classic uit Balkbrug houdt voor de eigen klanten een toerrit door de omgeving. Daar gaan ruim 50 auto’s aan mee doen en zij zullen van 12.00 tot 14.00 uur ook op ons Oldtimer Festival aanwezig zijn.’</p> <p> &nbsp;</p> <p> Het Oldtimer Festival wordt gehouden op het weiland naast de Diamanthal en is overdag gratis te bezoeken. Voor de kinderen zijn er diverse activiteiten, terwijl er ook een leuke streekmarkt is.&nbsp; ‘Bovendien gaan we rogge dorsen met een oude machine. De Reestlandrogge hebben we in samenwerking met Landschap Overijssel vorig jaar zelf gemaaid. De boomzager die vorig jaar veel belangstelling had, kan dit jaar niet van de partij zijn en dat vindt hij heel erg jammer.’ Wegstapel is van mening dat er desondanks voldoende te zien en te beleven is. ‘Het moet echt een familiedag worden, een traditie op de derde zaterdag van mei. Een evenement waar gastvrijheid als gewoon beschouwd wordt en waar iedereen volop van kan genieten.’ De verkeersregelaars staan weer klaar om al het verkeer in de juiste banen en parkeervakken te leiden. ‘Wat wij erg belangrijk vinden is dat dit een feest is voor een hele grote regio, maar dat we daarbij onze eigen woonplaats niet vergeten. Zo zullen lokale ondernemers zorgen voor de catering en hebben wij tal van vrijwilligers die graag de handen uit de mouwen steken voor dit evenement.’ Het evenement vind op 18 mei plaats.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Tekst: Hans Berkenbos</p>

Lees het hele artikel

Plukon prolongeert titel bedrijfsvoetbal

Geschreven op 09 mei 2013.

<p> <img alt="" src="/resources/image/images/import/Sport/Finales_bedrijfsvoetbal_BBGA_201.JPG" style="width: 450px; height: 300px; margin-left: 8px; margin-right: 8px; float: left;" /></p> <p> De bedrijfsvoetbal competitie werd woensdagavond in sporthal de Citadel met de finale wedstrijden in de A en B&nbsp; poule afgesloten. Om 20.00 uur traden T.Kragt afbouw – Albert Hein Dedemsvaart in de B poule binnen de lijnen. Dat beide ploegen goed aan elkaar gewaagd waren blijkt &nbsp;wel uit het score verloop. 1-0, 1-1, 2-1 maar vlak voortijd maakte AH gelijk, zodat strafschoppen de wedstrijd moest beslissen. Uiteindelijk trok hier &nbsp;T.Kragt afbouw met 5-4 aan het langste eind, en kon het team de beker gesponsord door de Citadel in ontvangst nemen.</p> <p> In de A poule moesten Plukon en Brasserie de Corner uit maken wie de Jan Postma bokaal mee naar huis mocht nemen. Voor Plukon is een finale spelen al bijna een gewoonte geworden. Met de titel van vorig jaar opzak, trok men volzelfvertrouwen ten strijde tegen Brasserie de Corner. In het begin waren beide ploegen goed aan elkaar gewaagd. Maar halverwege de wedstrijd leek Plukon de wedstrijd naar zich toe te trekken, want met een stand van 4-1 op het scorebord leek het een gelopen wedstrijd. Maar niets was minder waar Brasserie de Corner wist nog ergens geheime krachten op te doen, waar Plukon duidelijk geen antwoord op had. Vlak voor het eindsignaal kwam Brasserie de Corner toch nog langszij 5-5.</p> <p> Hierna moest er 1x 5 min. verlengd worden. Waar &nbsp;Brasserie de Corner duidelijk hun krachten verspild had in de reguliere speeltijd, en uiteindelijk met 7-5 de meerdere moest erkennen in Plukon. Die zo voor de 5<sup>de</sup> keer de Jan Postma bokaal definitief mee naar het bedrijf mee mag nemen. Maar Jan gaf aan dat hij zal zorgen dat er volgend jaar weer een grotere klaar staat. Maar de grote winnar was het publiek, die van 2 spannende wedstrijden hebben genoten. Nadat de organisatie Jan Postma speciaal bedankte voor het fluiten van alle wedstrijden in de competitie en alle andere die hun steentje hadden bijgedragen om dit toch wel leuke zaalvoetbal toernooi tot een succes te brengen, werd er nog even gezellig na gezeten. &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p>

Lees het hele artikel

Biljartclinic met Hans Klok in Party Centrum st. Vitus

Geschreven op 09 mei 2013.

<p> <img alt="" src="/resources/image/images/import/Biljartclinic_met_Hans_Klok_in_party_centrum_Vitus_001.JPG" style="width: 450px; height: 300px; margin-left: 8px; margin-right: 8px; float: left;" /></p> <p> Vele biljart liefhebbers kwamen woensdag avond naar party centrum st. Vitus.</p> <p> &nbsp;Door dat er vele verenigingen&nbsp; hun wedstrijden spelen &nbsp;in dit centrum leek het Jonathan de Wagt &nbsp;een leuk idee om 6-voudig NK Hans Klok naar Dedemsvaart te halen. En dat was een goede keuze. Wat die man het publiek liet zien was geweldig. Maar ook de presentatie was zeker om van te smullen. De in Delden geboren Hans kreeg met zijn Twentse humor en kunststoten&nbsp; de handen van de aanwezigen &nbsp;regelmatig op elkaar. Hoe krijgt hij het voor elkaar was regelmatig te horen. Maar ook het publiek werd bij de show betrokken. Waaronder een van de weinige dames die in Dedemsvaart biljart. Ook zij stond verbaast hou zij een opdracht voltooide. Het was zeker een geslaagde avond. En voor herhaling vatbaar. &nbsp; kijk voor filmpjes op:&nbsp;http://www.youtube.com/watch?v=-xkUsn06TqE&amp;feature=youtu.be en &nbsp;&nbsp;</p> <p> http://www.youtube.com/watch?v=3ZfOGAwo3ao&amp;feature=youtu.be</p>

Lees het hele artikel

Bouwbedrijf Beverwijk gebruikt maar bespaart ook energie

Geschreven op 08 mei 2013.

<p> <img alt="" src="/resources/image/images/import/Jeugd_verkent_parcours_Beverwijkloop_006.JPG" style="width: 450px; height: 300px; margin-left: 8px; margin-right: 8px; float: left;" /></p> <p> Voor de 18<sup>de</sup> keer staat op 18 mei de Beverwijkloop in Balkbrug&nbsp; op het programma.</p> <p> De organisatoren van Stichting Duursportpromotie&nbsp; Balkbrug en bouwbedrijf Beverwijk steken veel energie en tijd in dit jaarlijks terugkomend spektakel. Zo gingen een aantal bestuursleden woensdag met een groep jongeren al vast de spieren los maken &nbsp;voor de komende editie. Bram Beverwijk kijkt lachend toe en zegt. Hoe is het toch mogelijk op dit moment steekt ons bedrijf energie in de sport, en dagelijks zijn we door middel van zonnen energie bezig de mensen energie te laten besparen. Want we zijn op dat gebied zeker heel goed bezig.</p> <p> Maar nu kijken we uit naar de&nbsp; 18<sup>de</sup>&nbsp; Bouwbedrijf&nbsp; Beverwijkloop, en hopen dat er veel deelnemers op afkomen. Bij de voorinschrijving zijn al een groot aantal Belgische atleten die aan de start zullen verschijnen, maar ook de Nederlandse top zal naar balkbrug komen. Zo krijgt dit spektakel een internationaal tintje. Het hele gebeuren wordt door speaker Henk Borgmeijer op deskundige manier aan elkaar gepraat. &nbsp;</p> <p> Voor een vlot verloop worden de deelnemers gevraagd om vooraf via <a href="http://www.inschrijven.nl/">www.inschrijven.nl</a> aan te melden(dat geeft extra korting).</p> <p> EHBO, douches en pendeldiensten zijn aanwezig.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Alle info is te lezen op <a href="http://www.duursportpromotiebalkbrug.nl/">www.duursportpromotiebalkbrug.nl</a></p>

Lees het hele artikel

Huldiging kampioenen ttv Dedemsvaart

Geschreven op 08 mei 2013.

<p> <img alt="" src="/resources/image/images/import/Sport/Tafeltennis/TTVD_huldigd_kampioenen_017.JPG" style="width: 450px; height: 300px; margin-left: 8px; margin-right: 8px; float: left;" /></p> <p> Dinsdag 7 mei heeft tafeltennisvereniging Dedemsvaart zijn voorjaarskampioenen in het zonnetje gezet. Voorzitter Arthur van Eijk en sponsor Lubertus Talen namens Bos Bedden, al enige jaren shirtsponsor van de vereniging, namen de honneurs waar. Naast de mooie zaken werd tevens afscheid genomen van een drietal kaderfunctionarissen.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Van Eijk begon echter met de uitreiking van de prestigebokaal. De beker, initiatief van lid Theo Menzo, is een halfjaarlijkse beloning aan het jeugdlid dat het hoogste percentage in de competitie heeft gescoord. Voor de derde keer ging de eer uit naar Ad Werkman. Hij ontving de beker uit handen van Menzo.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Hierna stond de voorzitter stil bij het afscheid van de kaderfunctionarissen. Anja Werkman stopt na vijf jaar het wedstrijdsecretariaat voor de jeugd te hebben waargenomen nu haar zoon Ad na de zomer formeel senior wordt. Hilko Starke deed vier jaar lang de opgaves voor toernooien en regelde hiervoor vervoer. En met pijn in het hart nam de vereniging afscheid van Johanna Hulst, die al sinds de begin jaren 90 allerlei kaderfuncties voor de vereniging bemande en de laatste jaren de inkoop regelde voor het clubhuis. Het drietal ontving uit handen van het bestuur de welverdiende bloemen namens de hele vereniging.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Van Eijk vervolgde hierna met de kampioenen. T.T.V. Dedemsvaart heeft een succesvolle voorjaarscompetitie achter de rug. Vier teams werden kampioen op hun niveau, waaronder drie vlaggenschepen. Het eerste jeugdteam was als eerste aan de beurt. Het team werd met duidelijke cijfers kampioen in de Noordelijke Divisie. Het team bestaat uit Sebastiaan Pennekamp, Ad Werkman en Dennis Kerssies en promoveerde met de titel naar het landelijk C. Het is voor het eerst in zeker 10 jaar dat de vereniging weer uit gaat komen in het jongens landelijk.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Het derde seniorenteam werd kampioen 3e klasse in de laatste speelronde. Het team bestaat uit Jurgen Hofman, Aico Beugelink, Stefan de Olde en Ian Tempelman. Vooral in de thuiswedstrijden was het team ijzersterk. In het najaar komt het team uit in de veel zwaardere tweede klasse. Hieruit verdwijnt het eerste seniorenteam. Dat werd namelijk kampioen na een spannende race met Reflex '65 en Olympia '54. De titel mag als terecht worden genoemd, aangezien de Dedemsvaarters de onderlinge wedstrijden allemaal nipt wonnen. Het team bestaat uit Willem Greidanus, Rien Both, Jan Willem Uythof en Arina Both. In het najaar wacht een pittige uitdaging in de 1e klasse.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Pittig wordt ook het najaar voor de dames, dat door de voorzitter als laatste werden geëerd. Het team werd met groot machtsvertoon kampioen in de 2e divisie en komt vanaf september voor de derde keer in drie jaar uit in de 1e divisie. Handhaven zal weer moeilijk genoeg worden. De eerste twee keer daalde het team na één competitie af. Het team, met Chantal Knol, Amanda van Dijk, Annemarie Zijnstra, Arina Both en Kim Elshoff, denkt in het najaar een betere kans te maken nu de eredivisie wordt uitgebreid met twee teams. Hierdoor zou de 1e divisie potentieel iets zwakker kunnen zijn en wordt de kans op handhaving iets groter. De toekomst zal het leren hoe de teams zich zullen houden op de hogere niveaus.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Kijk op <a href="http://www.ttvdedemsvaart.nl/">www.ttvdedemsvaart.nl</a> voor meer foto's.</p>

Lees het hele artikel

Presentatie Dedemsvaarste deelnemers aan de Carbage Run

Geschreven op 08 mei 2013.

<p> <img alt="" src="/resources/image/images/import/Carbage_Run_an_de_Voart_066.jpg" style="width: 451px; height: 300px; margin-left: 8px; margin-right: 8px; float: left;" /></p> <p> De start van de vijfde editie komt langzaam inzicht, als ik vanuit mijn eigen ervaring spreek moet er rond deze tijd nog veel gebeuren aan de auto. Alleen er is nog tijd genoeg. ;)</p> <p> &nbsp;</p> <p> Vorig jaar hebben we Carbage Run an de Vaort georganiseerd (<a href="http://www.youtube.com/watch?v=4LKHtYBIKqA">http://www.youtube.com/watch?v=4LKHtYBIKqA</a>), daarbij hebben we alle teams uit Dedemsvaart gepresenteerd op de stoep van de Kalkwieke. In overleg met Henk Brand willen we hier een vervolg aangeven. Dit kunnen we niet zonder deelnemers, wij hopen dat jullie hier aan mee willen doen.</p> <p> Dag: Zaterdag 6 juli 2013 (zaterdag voor de start), locatie: Julianastraat, tijd: eind van de middag. Andere details volgen laten.</p> <p> Kunnen jullie laten horen of jullie team aanwezig is?</p> <p> We horen het graag.</p> <p> Met vriendelijke groeten,</p> <p> Maikel van Marle</p> <p> 06 11 510 456/ <a href="mailto:maikel.van.marle@enexis.nl">maikel.van.marle@enexis.nl</a></p>

Lees het hele artikel

Stille tocht als protest tegen sluiting Veldzicht

Geschreven op 07 mei 2013.

<p> <img alt="" src="/resources/image/images/import/Stille_tocht_als_protest_tegen_sluiting_Veldzicht.jpg" style="width: 450px; height: 300px; margin-left: 8px; margin-right: 8px; float: left;" /></p> <p> BALKBRUG – Plaatselijk Belang Balkbrug en FPC Veldzicht hebben de handen ineen geslagen om een megaprotestactie te houden tegen de voorgenomen sluiting van Veldzicht. Een sluiting die voor velen in de directe omgeving van Balkbrug grote gevolgen heeft. ‘Wij merken dan ook dat de sluiting van Veldzicht veel mensen bezighoudt’, vertelt Henk Hof, voorzitter van PBB. ‘Het gaat niet alleen om de sluiting van Veldzicht en het verlies van de 490 arbeidsplaatsen, maar ook om de omzet in ons dorp, de hulp bij het uitvoeren van veel vrijwilligerswerk en de toekomst van heel veel mensen.’</p> <p> &nbsp;</p> <p> Om nogmaals te benadrukken dat Veldzicht open moet blijven organiseren PBB en Veldzicht woensdag 15 mei een protestloop door Balkbrug. De tocht begint om 19.00 uur op de parkeerplaats achter Takens. Na enkele korte toespraken van onder meer burgemeester Peter Snijders, de directie van FPC Veldzicht, Henk Hof en mogelijk enkele prominenten uit de politiek en advocatuur zal de protestmars gaan beginnen. De tocht gaat over het fietspad van de Zwolsweg naar de entree van Balkbrug. Daar zal de stoet de weg oversteken en terugkeren naar het centrum. Van daar uit zal de (stille) tocht gaan naar de parkeerplaats van Veldzicht.‘</p> <p> &nbsp;</p> <p> Daar wordt als afsluiting een Voices4Veldzicht festival georganiseerd. ‘Hiermee willen wij iedereen bedanken voor hun steunbetuigingen’, zegt Stiena van ’t Zand. ‘Steunbetuigingen die vanuit het hele land komen. Momenteel hebben we al ruim 33.000 handtekeningen verzameld. Ons standpunt wordt enorm breed gedragen en hopelijk dringt het nu ook tot de politici door wat er hier allemaal gebeurt.’ De artiesten die op Voices4Veldzicht optreden zijn onder andere Anja Dalhuizen (Voice of Holland), Margaretha Kleine, De Moeflons en rapper DAB. Zij doen dit allemaal belangeloos. Het festival wordt na afloop van de protestmars gehouden op het parkeerterrein van Veldzicht.</p> <p> &nbsp;</p> <p> De organisatoren hebben nog wel een verzoek aan iedereen die aan de tocht mee wil doen. ‘We willen iedereen oproepen om duidelijk te maken waarom Veldzicht open moet blijven. We denken dan aan spandoeken, maar wellicht is er nog veel meer creativiteit onder de deelnemers.’ Volgens Henk Hof leeft ook de protestloop onder de inwoners van Balkbrug. ‘Maar wij rekenen ook op deelnemers uit de omringende plaatsen. Wij zijn samen met Veldzicht overal op de gemeenteraadsvergaderingen geweest en merken veel sympathie voor de acties.’</p> <p> &nbsp;</p> <p> Tekst: Hans Berkenbos</p>

Lees het hele artikel

Dedemsvaart besluit competitie met ruime overwinning op Markelo ( 3-0)

Geschreven op 05 mei 2013.

<p> <img alt="" src="/resources/image/images/import/Sport/Voetbal/130505_1e_Markelo_052.jpg" style="width: 400px; height: 300px; margin-left: 8px; margin-right: 8px; float: left;" /></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Dedemsvaart heeft vanmiddag de reguliere competitie goed afgesloten.&nbsp; Op een zonnig sportpark De Boekweit won het met ruime cijfers van Markelo. De spitsen Knol en Van Bree&nbsp; tankten vanmiddag vertrouwen voor de nacompetitie. Zij waren verantwoordelijk voor alle treffers van de oranjehemden. </strong></p> <p> Net als vorige week tegen Hengelo begon Freek van Elburg in de startopstelling. Abbes en Latumalea zijn op de weg terug, maar nog niet wedstrijdfit. Ook Danny van der Sleen is nog steeds uitgeschakeld met zijn polsbreuk. Verder koos&nbsp; Wijsman voor de vertrouwde namen.</p> <p> In de openingsfase van het duel kregen beide teams kansen. Knol schoot van randje zestien meter kiezelhard over en een mooie volley van Ferdi Pinkert kon knap gekeerd worden door Van Elburg. Ook Jan Bezoen had een&nbsp; kiezelharde poging in gedachten, maar struikelde net op het moment dat hij wilde uithalen.</p> <p> Halverwege de eerste helft kwam Dedemsvaart eigenlijk uit het niets op voorsprong. Rick Peters kreeg de ruimte om voor te geven, Bezoen liet de bal slim lopen en Reamon Knol was er als de kippen bij om raak te schieten. Met een goed geplaatste poging liet hij doelman&nbsp; Van Der Sluis kansloos.</p> <p> Na de openingstreffer was het spel van beide kanten niet hoogstaand. Op het harde en droge veld was dit ook lastig. Voor de pauze was alleen een kopbal van Bas Schreurs nog het vermelden waard. Zijn poging belandde voor Dedemsvaart gelukkig naast het doel van Freek van Elburg.</p> <p> De eerste tien minuten in de tweede helft waren volledig voor Dedemsvaart. De eerste grote kans was er voor Ruben Klinkenberg. Knol werd goed aangespeeld door Tupamahu en gaf de bal knap voor. Klinkenberg kwam voor zijn directe tegenstander, maar stuitte op Van Der Sluis die uitstekend&nbsp; redde.</p> <p> In de 53<sup>e</sup> minuut was Van Der Sluis wel een geslagen man. Reamon Knol gooide ver in en zette daarmee Van Bree vrij voor het doel. Hij lepelde de bal over de doelman en tekende daarmee de 2-0 aan. Tien minuten later besliste Knol het duel definitief. Rick Peters stoomde op van achteruit en zag Knol vrijstaan in de 16 meter. Peters gaf de bal op het juiste moment af en voor Knol was het een koud kunstje om zijn tweede&nbsp; en Dedemsvaarts derde treffer te noteren.</p> <p> Na deze derde treffer was het duel gespeeld en was er voor Wijsman de mogelijkheid om een debutant speelgelegenheid te geven. Thom Scholten kwam in het veld voor Bezoen en maakte hiermee zijn eerste minuten in een officiële wedstrijd.&nbsp; Ook de andere reserves Ebbers en Van Duren kregen nog enkele minuten&nbsp; de gelegenheid om hun kunsten te laten zien.</p> <p> Ondanks het verse bloed werden er geen kansen meer gecreëerd en na precies negentig minuten spelen floot scheidsrechter Raaben voor het laatst deze middag. Dedemsvaart kan zich nu gaan opmaken voor de nacompetitie. Op 18 en 20 mei speelt de ploeg tegen de nummer 11 uit de 2<sup>e</sup> klasse J. Op dit moment is dat AJC uit Losser, maar de definitieve beslissingen vallen daar volgende week zondag.</p> <p> Voor dat de nacompetitie begint speelt Dedemsvaart eerst aankomende dinsdag nog&nbsp; voor de Gemeentecup tegen Topklasser HHC Hardenberg.&nbsp; De wedstrijd start om 19:30 uur op De Boekweit.</p> <p> <strong>Opstelling Dedemsvaart</strong>: Van Elburg; Peters, Kroes, Vd Bent ( 80<sup>e</sup> Van Duren) Pater;&nbsp; Van Zijl ( 75<sup>e</sup> Ebbers) Tupamahu, Klinkenberg, Bezoen ( 70<sup>e</sup> Scholten) Van Bree en Knol.</p> <p> Foto: Freddy v Dijk</p> <p> Meer foto’s zie <a href="http://www.svdedemsvaart.nl/">www.svdedemsvaart.nl</a></p>

Lees het hele artikel

Veel mensen bij dodenherdenking in Dedemsvaart

Geschreven op 04 mei 2013.

<p> <img alt="" src="/resources/image/images/import/Nieuws/Dodenherdenking_016.JPG" style="width: 450px; height: 300px; margin-left: 8px; margin-right: 8px; float: left;" /></p> <p> <span style="font-size: 12pt;">De samenwerking tussen de gemeente Hardenberg , Plaatselijk Belang Dedemsvaart, Jubal, de Scouting, de scholen en vele anderen , hebben er voor gezorgd dat de laatst jaren&nbsp; steeds meer mensen zo wel jong als oud naar het oorlogsmonument bij het voormalig gemeentehuis komen om de gesneuvelden in de oorlogen te gedenken. Nadat 2 leden de Scouting de wacht hadden betrokken, verzamelden Scouting Dedemsvaart en Muziekvereniging Jubal zich rond het monument. dhr. J. Moes las het Gedicht “de 18 doden van Jan Campert” voor. Hierna vertelde Nina en Carlijn leerlingen van de Zeven Linden hun verhaal. Hierop volgende de &nbsp;bloemlegging door leerlingen van het basis onderwijs de Eiber en de Groen van Prinstererschool uit Dedemsvaart. &nbsp;Daar na legde raadslid&nbsp; mw. Henriette van Veldhuizen samen met voorzitter van P.B.D Gerrit Schipper een krans bij het monument. &nbsp;Hierna kon de Scouting en andere belanghebbenden bloemen leggen. Voor de 2 minuten stilte werd het "Signaal Taptoe"&nbsp; gespeeld door Jubal. &nbsp;Na de 2 minuten stilte en het"Saluut", van de Scouting werden 2 coupletten van het Wilhelmus gezongen (met begeleiding van Jubal) en werd de herdenking afgesloten door Harry Drogt van het P.B.D.</span></p>

Lees het hele artikel

80ste Hemelvaart Jubileumconcours voor paarden in Balkbrug

Geschreven op 03 mei 2013.

<p> <img alt="" src="/resources/image/images/import/Sport/Hemelvaartconcours_Balkbrug_23_1.jpg" style="width: 451px; height: 300px; margin-left: 8px; margin-right: 8px; float: left;" /></p> <p> Op woensdag en donderdag (8 en 9 mei) wordt door de 85 jaar jonge Rijvereniging Avereest voor de 80<sup>ste </sup>keer het concours hippique gehouden nu op het terrein aan de Hoogeveenseweg naast de Manege “De Diamant” in Balkbrug. Dit Jubileumconcours begint op woensdag vanaf 12.00 uur met het springen in de klassen L, BB en B en de dressuur om 17.30 uur met als hoogtepunt de klasse ZZ-licht om 18.00 uur.</p> <p> <br /> <strong><em>Vol jubileumprogramma met tuigpaarden en shownummers</em></strong><br /> Op Hemelvaartsdag kan het publiek rekenen op een goed gevuld programma. Vanaf 09.00 uur starten de springruiters (klasse L) in de hoofdring en ‘s-middags het M en Z/ZZ springen met vele bekende regionale topruiters en amazones als Michel Priemis, Frits Leenders, Stefan Schrooten en de zussen Leonie en Marjolein Jonkers van Avereest, Marcel de Boer, Jori Klein, Jolijn Klomp, Hans van der Kolk en Jack Broek van omringende verenigingen.</p> <p> De eerste tuigpaardenrubriek begint om 11.30 uur, waarna de spring- en tuigpaardrubrieken met een speciaal jubileumshownummer om 13.30 uur elkaar de hele dag zullen afwisselen.</p> <p> Vanaf 15.00 uur worden ook door de zusterverenigingen jubileumshows verzorgd van de Friezengroep Nemo’s Bern, de menvereniging de Reestlandkoetsiers en de Ponyclub Avereest. De Nieuwelingen tuigpaarden, de Eenspannen dames met de prijs voor het schoonste geheel en als sluitstuk de Tweespannen Ereklasse maken natuurlijk weer deel uit van de vele hoogtepunten van het concours.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong><em>Gouden Balk Z1-dressuur</em></strong><br /> De hele donderdag strijden de vele dressuurruiters en -amazones om de prijzen. De klasse Z1 begint om 09.00 uur en de Z2 start ’s middags om 13.00 uur.Dit jaar maken de combinaties in de Z1-dressuur kans op de prestigieuze wisseltrofee ‘De Gouden Balk’, die de winnaar over twee proeven mee naar huis mag nemen.<br /> <br /> Iedereen die van paarden, shownummers en van sportieve prestaties op hoog niveau houdt, is van harte welkom op 8 en 9 mei. Kinderen kunnen zich vermaken op het mooie springkussen. Het concours is voor iedereen is gratis toegankelijk.</p> <p> &nbsp;</p> <p style="margin-left:8.5pt;"> <img height="2" src="file:///C:/Users/Gert/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif" width="626" /></p> <br clear="ALL" /> <p> <strong>Noot voor de redactie:</strong></p> <p> Het volledige programma is hieronder bijgevoegd. Wilt u meer informatie, dan kunt u natuurlijk contact opnemen met Aad van Wijngaarden (voorzitter), mob. 06-21203002.</p> <p> Uw sportverslaggever en/of fotograaf is van harte welkom.</p> <p> Ook is Informatie te vinden op de website van de vereniging: <a href="http://www.lravereest.nl/">www.lravereest.nl</a></p>

Lees het hele artikel

Wie verdient er snel een waardebon van &euro; 25?

Geschreven op 03 mei 2013.

<p> <img alt="" class="cke-resize" src="/resources/image/images/import/Nieuws/Informatie_avond_glasvezel_door_Reggefiber_014.jpg" style="width: 451px; height: 300px; margin-left: 8px; margin-right: 8px; float: left;" /></p> <p> Nu Dedemsvaart bijna geheel voorzien is van glasvezel, is Reggefiber benieuwd naar de reacties van mensen die nu al gebruikmaken van glasvezel. Vandaar <a href="http://www.dedemsvaartinvogelvlucht.nl/">www.dedemsvaartinvogelvlucht.nl</a>&nbsp; is gevraagd om reactie van gebruikers in Dedemsvaart te pijlen. Met die verstande dat er van 7 personen een foto en een kleine stukje tekst voor de bouwkrant van Reggefiber gebruikt kan worden. Dit hoeft niet voor niets. Voor de eerste mensen liggen er 7 waardebonnen van €25 euro klaar. Wilt u mee doen stuur dan een mailtje naar <a href="mailto:gertvogelzang@gmail.com">gertvogelzang@gmail.com</a> of&nbsp; via contact op deze site met de tekst</p> <p> “we zijn blij met glasvezel”</p> <p> En vermeld:</p> <p> &nbsp;</p> <p> Naam:</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;Adres:</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;tel:</p> <p> &nbsp;</p> <p> e-mail:</p> <p> &nbsp;</p> <p> Alleen de naam en de woonplaats zal worden gebruikt.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Alvast bedankt voor u medewerking</p> <p> &nbsp;</p> <p> Reggefiber</p> <div id="ckimgrsz" style="left: 8px; top: 0px;"> <div class="preview"> &nbsp;</div> </div>

Lees het hele artikel

Dedemsvaart treft HHC Hardenberg in halve finale Gemeentecup

Geschreven op 03 mei 2013.

<p> <img alt="" src="/resources/image/images/import/Sport/Voetbal/SVD_logo.jpg" style="width: 481px; height: 300px; margin-left: 8px; margin-right: 8px; float: left;" /></p> <p> <strong>Dedemsvaart speelt aanstaande dinsdag ( 7 mei) de halve finale van de Gemeentecup tegen Topklasser HHC Hardenberg. Een mooi affiche voor de hoofdmacht van trainer Patrick Wijsman. Dedemsvaart presteert boven verwachting na de promotie van afgelopen jaar. Momenteel staan de oranjehemden op een gedeeld 2<sup>e</sup> plaats. Een het toetje, in vorm van de nacompetitie, is afgelopen weekend gehaald door het gelijke spel tegen Hengelo. </strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Aankomende dinsdag worden de degens gekruist met HHC Hardenberg, dat&nbsp; een goed jaar heeft in de zaterdag Topklasse. Vlak na de winterstop stond de ploeg van Ted Verdonkschot nog enkele weken op de eerste plaats, maar mede door een matige serie is het elftal enkele plaatsten gezakt. Wel won het afgelopen weekend met duidelijke cijfers van GVVV.&nbsp; Op het eigen sportpark De Boshoek werd een eclatante 6-2 zege geboekt.</p> <p> &nbsp;</p> <p> In de strijd om de Gemeentecup is HHC na SVV’56 en Bergentheim de derde tegenstander voor Dedemsvaart. De eerste twee wedstrijden werden overtuigend gewonnen met respectievelijk 6-0 en 6-1. HHC heeft dit jaar nog geen enkele wedstrijd gespeeld. Zij hadden in de eerste ronde een bye en Kloosterhaar melde zich af voor de tweede wedstrijd.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Dinsdag begint het duel op sportpark De Boekweit om 19:30 uur.&nbsp;</p>

Lees het hele artikel

Bodems PS kist worden gelegd

Geschreven op 03 mei 2013.

<p> <img alt="" src="/resources/image/images/import/Bouw_MFC_week_18_006.JPG" style="width: 450px; height: 300px; margin-left: 8px; margin-right: 8px; float: left;" /></p> <p> De boorpalen zijn uitgehard, een laag zand is in de bouw put van het MFC gebracht, nu kan men beginnen met het leggen van de PS kist. De werknemers hebben er nu weer schik in, lekker in het zonnetje is het toch prettiger werken. Volgens planning zal zaterdag het betonijzer in de put gedraaid worden. En begint men maandag met het ijzer vlechten. Langzaam word het zichtbaar hoe het gebouw gaat worden.</p>

Lees het hele artikel

Geert v d Logt gast bij oefenen band Empire

Geschreven op 02 mei 2013.

<p> <img alt="" src="/resources/image/images/import/Muziek/Geert_v_d_Logt_gast_bij_oefenen_band_Empire_007.JPG" style="width: 450px; height: 300px; margin-left: 8px; margin-right: 8px; float: left;" /></p> <p> Gemoedelijkheid troef onder muzikanten. Dat bleek donderdagavond tijdens de repetitie van de band Empire. Begin 2012 besloten de broers Tom Roelofs (drums &amp; zang) en Vincent Roelofs (zang) om de nieuwe band EMPIRE op te zetten. Al snel werden Henk Wesselink (leadgitaar) Bart van Zijl (slaggitaar &amp; zang), Hilde Landhuis (zang) en Jurgen Kleine (toetsen) in de band opgenomen. Met deze super enthousiaste groep muzikanten met de nodige ervaring was de start van EMPIRE een feit! Vanaf dat moment werd er druk gerepeteerd in Dedemsvaart waar de thuisbasis is van de band. Koninginnedag stonden ze nog in het voorprogramma van top dj Gerard Ekdom &nbsp;Donderdagavond was de band weer aan het oefenen. Ze waren niet helemaal compleet, dus een leuke gelegenheid voor gitarist Geert v d Logt van de band Lazy Days om een lekker met de jongere muzikanten&nbsp; mee te spelen. Muziek verbroederd blijkt hier weer. Wie denkt dat Geert bij EMPIRE gaat spelen heeft het mis. Maar de manager van Johnny and the Rockers Pieter Brouwer heeft laten weten dat Geert toetreed&nbsp; tot de band Johnny and the Rockers. Maar denk niet dat Geert Lazy Days gaat verlaten. Neeeee was zijn reactie, ook blijf ik voor hun spelen, want muziek maken is mijn passie. Maar het is wel duidelijk dat Dedemsvaart zo langzamerhand&nbsp; op muziek gebied goed aan de weg&nbsp;timmert. Voor beelden kijk op: &nbsp;http://www.youtube.com/watch?v=qc__noJvbAM &nbsp;Er komen nog meer filmpjes bij.http://www.youtube.com/watch?v=4lwcMtJxkhQ&amp;feature=em-upload_owner</p>

Lees het hele artikel

Jaarlijkse wegraces op het Hengelose Varsselring

Geschreven op 02 mei 2013.

<p> <img alt="" src="/resources/image/images/import/Sport/Motor Sport/ONK_wegraces_Hengelo_095.jpg" style="width: 450px; height: 300px; margin-left: 8px; margin-right: 8px; float: left;" /></p> <p> <strong>AANTREKKELIJK PROGRAMMA OP 12 MEI IN HENGELO.</strong></p> <p> <strong>Met de wereldtop zijspannen en extra activiteiten voor kinderen</strong>.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Op het prachtige straten circuit in het Gelderse Hengelo strijden</p> <p> de klassen in Dutch Superbikes, Dutch Supersport, Dutch Moto3, Dutch sidecars en Classics om punten voor het ONK, het Open Nederlands Kampioenschap. De races van de Superbikes, Supersport en zijspannen tellen ook mee voor het Belgisch kampioenschap, waardoor er tal van Belgische coureurs aan de start zullen verschijnen. En daarnaast is er de internationale klasse IRRC, het International Road Racing Championship met deelnemers uit meerdere landen. De tweede internationale categorie is die van de ICGP, de International Classic Grand Prix. En dan is er nog de klasse waarin Nederlandse coureurs in het begin van de jaren zeventig wereldfaam genoten, de 50cc-klasse. In deze klasse wordt gestreden om punten voor de 50cc Classic European Cup. Een vol programma, waarbij het publiek</p> <p> dus veel waar voor hun geld krijgen. Voor alle informatie kijk op&nbsp; <a href="http://www.hamove.nl/wegrace">www.hamove.nl/wegrace</a></p>

Lees het hele artikel
© Dedemsvaartinvogelvlucht.nl - Nieuws uit de regio, alle rechten voorbehouden...
Privacyverklaring