Boeiende najaarsvergadering Weidevogelbescherming

Boeiende najaarsvergadering  Weidevogelbescherming

Weidevogelseizoen met goede resultaten! Tijdens de najaarsvergadering maandag in MFC De Baron van Weidevogelbescherming “AVEREEST” werden de resultaten van het afgelopen jaar gepresenteerd door voorzitter Janny Spijkerman. Zij vroeg of men er al over nagedacht wie haar eind 2018 als voorzitter opgaat volgen, Maar er kwam nog geen reactie op.

 Een goed weidevogelseizoen.

. In 2017 zijn er ongeveer 70 nesten meer gevonden dan in 2016. Is het uitkomstpercentage ongeveer gelijk gebleven en is het % van gepredeerde nesten met 9% afgenomen. Dit alles dankzij de inzet van en de samenwerking met de agrariërs en de loonwerkers. Er werd teruggeblikt op de activiteiten van de vereniging. Ook hebben zich weer 3 nieuwe vrijwilligers aangemeld.

Schouderklop.

Jaarlijks wordt de schouderklop uitgereikt aan een vrijwilliger of vrijwilligers. Dit jaar gaat de schouderklop naar Jelle, Arthur en Laurence Haitjema.  Na een periode van afwezigheid zijn Jelle en Laurence weer vrijwilliger geworden en hebben hun broer Arthur ook meegenomen.

Deze weidevogelbeschermers nemen kinderen en kleinkinderen mee de natuur in. Het is niet alleen weidevogelbescherming, maar ook andere natuuractiviteiten.  Hier komt dan ook weer heel duidelijk naar voren hoe belangrijk het is om kinderen en kleinkinderen bij de natuur te betrekken en de kennis over te dragen. Wat heel bijzonder is, is dat in 1997 Laurence de allereerste schouderklop overhandigd kreeg van Henk Spijkerman voor het vinden van het eerste kievitsei van Overijssel. Nu 20 jaar later hem deze weer overhandigd wordt.

De vergadering van Weidevogelbescherming “AVEREEST” kenmerkt zich door de manier hoe de vergadering gebracht wordt. Ongedwongen en informatief. Als gast hadden ze Jan Meilink uit Hardenberg. Hij is lid van de Nederlandse Bijenhouders vereniging afd. Hardenberg. Hij wist de aanwezigen geweldig te boeien met zijn verhalen over bijen.

Boeiende najaarsvergadering Weidevogelbescherming " AVEREEST".
© Dedemsvaartinvogelvlucht.nl - Nieuws uit de regio, alle rechten voorbehouden...
Privacyverklaring