Stichting Lezen en Schrijven certificeert 11 nieuwe taalpuntcoaches.

Stichting Lezen en Schrijven certificeert 11 nieuwe taalpuntcoaches.


Daar zitten ze dan, bij te komen van de laatste les van de basistraining tot taalcoach van Stichting Lezen en Schrijven/De Bibliotheek: 11 nieuwe taalvrijwilligers.
De afgelopen 4 weken hebben zij, onder leiding van Taalpuntdocent Hanneke Ardesch, zich gebogen over onderwerpen als " lezen, schrijven, spreken en luisteren met anders-en Nederlandstalige laaggeletterde mensen. Laaggeletterd ben je, wanneer je je niet kunt redden met de Nederlandse taal in het dagelijks leven. De coaches worden na, maar soms ook al voor de training, gekoppeld aan een deelnemer die graag begeleiding wil bij het leren van de Nederlandse taal. Zo worden onder andere mensen die de inburgeringscursus volgen in Hardenberg of Zwolle ondersteund door een taalcoach die dan extra aandacht besteedt aan de spreekvaardigheid. Laaggeletterde Nederlanders melden zich meestal niet rechtstreeks bij het Taalpunt, omdat de schaamte groot is en daardoor de drempel te hoog. Zij worden meestal aangemeld door de gemeente, Samen Doen of andere instanties. Kent u iemand die problemen heeft met de Nederlandse taal? Neem dan vrijblijvend contact op met een bibliotheekmedewerker. Hij/zij zal dan uw vraag doorspelen naar de Taalpuntdocent. U kunt natuurlijk ook een bericht sturen naar taalpunt@bibliotheekhardenberg.nl. Dit geldt uiteraard ook als u zich wilt aanmelden voor de vrijwillige functie van taalcoach.
In ieder geval is het mooi om te zien dat er maar liefst 11 vrijwilligers de taak van taalcoach op zich willen nemen! Zonder vrijwilligers begint men, ook in dit geval, helemaal niets! Deze vrijwilligers zullen ook in het bestand van De Stuw worden opgenomen.
Woorden van dank werden ook geuit door Meine Fernhout, voorzitter van Plaatselijk Belang Dedemsvaart. Hij sprak de coaches toe en overhandigde hen de welverdiende certificaten.
Met een hapje en een drankje, in het restaurant van de Baron, waar in het gebouw ook de lessen plaatsvonden, werd dit nog even gezellig gevierd!
 

Stichting Lezen en Schrijven certificeert 11 nieuwe taalpuntcoaches.
© Dedemsvaartinvogelvlucht.nl - Nieuws uit de regio, alle rechten voorbehouden...
Privacyverklaring