Weidevogelbescherming Avereest opzoek naar nieuwe voorzitter.

Weidevogelbescherming Avereest opzoek naar nieuwe voorzitter.

Weidevogelseizoen met minder goede resultaten!

Tijdens de najaarsvergadering van Weidevogelbescherming “AVEREEST” werden de resultaten van het afgelopen jaar gepresenteerd door voorzitter Janny Spijkerman. Een  weidevogelseizoen met minder goede resultaten. Ten opzichte van 2017 zijn het aantal gevonden nesten ongeveer gelijk gebleven maar de predatie is ruim verdubbeld naar een gemiddelde van 50%. De predatoren zoals dassen en vossen spelen hierbij een grote rol. Maar ook de grootschalige landbouw. Aan de inzet van en de samenwerking tussen vrijwilligers en agrariërs en de loonwerkers ligt het niet. Verder werd er teruggeblikt op de activiteiten van de vereniging.

Op zoek naar een nieuwe voorzitter en bestuursleden
Na 25 jaar weidevogelbescherming heeft voorzitter Janny Spijkerman aangegeven per 1 januari 2020 te stoppen als voorzitter. In 2019 zijn er de bestuursverkiezingen waar 2 bestuursleden aftredend zijn en niet herkiesbaar.

Schouderklop.
Jaarlijks wordt de schouderklop uitgereikt aan iemand die zich op een speciale manier inzet voor de vereniging. Dit jaar is de schouderklop naar Jannes Janssen gegaan.
Zijn passie voor de weidevogelbescherming en de betrokkenheid bij de vereniging heeft er toe bijgedragen om in 2018 de schouderklop aan Jannes Janssen  uit te reiken. Jaarlijks was hij in het veld met een groep vrijwilligers om de ervaringen  te bespreken. Het was niet alleen onze vereniging, maar ook de weidevogelwerkgroep Sibculo die hierin betrokken werd. En niet te vergeten de waardering die namens de Gemeente Hardenberg uitgereikt werd voor de vinder van het eerste kievitsei van de Gemeente. Heel belangrijk was altijd voor hem even het informele napraten bij de auto met een kopje koffie. Maar ook na het wegvallen van Henk Spijkerman heeft de vereniging veel ondersteuning gehad van Jannes Janssen.  Zeker voor haar persoonlijk, maar ook als voorzitter van de vereniging heeft zij dit enorm gewaardeerd.

Weidevogelbescherming Avereest opzoek naar nieuwe voorzitter.
© Dedemsvaartinvogelvlucht.nl - Nieuws uit de regio, alle rechten voorbehouden...
Privacyverklaring