Geslaagde eerste bijzonder transport windpark De Veenwieken.

Geslaagde eerste bijzonder transport windpark De Veenwieken.

De eerste windmolenonderdelen zijn deze week volgens planning  aangekomen op de locatie van het windpark.  Op de foto's  een van de transporten, om een indruk te krijgen hoe dit eruit ziet. Ook en foto van de brug. Het laatste transport van deze week heeft plaats in de nacht van 18 op 19 juli. Dan worden de hub, gondel en generator van windmolen 4 naar de bouwlocatie gebracht. Dit is naar de noordelijke helft van het windpark.

Voor volgende week staan de volgende transporten gepland:

In de nacht van 21 op 22 juli worden de wieken van windmolen 5 naar de  bouwlocatie gebracht.

In de nacht van 22 op 23 juli worden de hub, gondel en generator van  windmolen 5 aangevoerd.

In de nacht van 23 op 24 juli wordt de gondel van windmolen 2 naar de  bouwlocatie gebracht.

In de nacht van 24 op 25 juli wordt de generator van windmolens 2 naar   de bouwlocatie gebracht.

In de nacht van 25 op 26 juli worden de wieken van windmolen 2 aangevoerd.

Dat is de planning op dit moment. Deze is wel altijd onder voorbehoud. Externe factoren kunnen invloed hebben op de planning waardoor deze kan wijzigen.

De aanvoer in deze week betreft alleen aanvoer voor de noordelijke  helft van het windpark. Zoals eerder gemeld, staan de routes en locaties van de windmolens op onze website:  http://windparkdeveenwieken.nl/waar 

Vanwege de omvang van de windmolenonderdelen hebben we enkele  tijdelijke aanpassingen moeten doen aan wegen. Tot onze spijt hebben  we verzuimd te melden dat er onder andere een aanpassing aan de brug  in de Van Rooyens Hoofdwijk nodig is. Nadat we deze aanpassing hebben  uitgevoerd, kregen we daarover vragen van omwonenden. Daarom gaan we  er hier nog op in. We hebben één van de brugleuningen tijdelijk verwijderd, omdat de brug  anders te smal is voor de windmolenonderdelen om te passeren. Er staat  nu een tijdelijke leuning die is afgezet met een rood-witte barrière en rood-witte verkeersborden. In de bijlage treft u een foto van de brug zoals deze is als er geen transporten overheen gaan. Als er een transport over de brug moet, zetten we de brug even af en verwijderen de tijdelijke leuning. Direct nadat het transport de brug  is gepasseerd, worden de tijdelijke leuning en waarschuwingsborden teruggeplaatst. Als alle speciale transporten zijn afgerond, wordt de brug weer in oorspronkelijke staat hersteld. Deze ingreep is afgestemd met de  gemeente.

Foto’s en tekst bron

Geslaagde eerste bijzonder transport windpark De Veenwieken.
© Dedemsvaartinvogelvlucht.nl - Nieuws uit de regio, alle rechten voorbehouden...
Privacyverklaring